Téma zdraví

Chřipka

chřipka
Pomozte zastavit šíření chřipky

Chřipka je sezónní onemocnění, které přichází každý rok a obvykle kulminuje v zimě. Dotkne se každoročně 5–10 % dospělých a 20–30 % dětí.1 Sezónní onemocnění mohou vést k hospitalizaci a smrti zejména u skupin s vysokým rizikem (velmi malé děti, senioři nebo chronicky nemocní).2 Odhaduje se, že po celém světě způsobí epidemie každoročně 3–5 milionů případů těžkého onemocnění a 290 000–650 000 úmrtí.2

Chřipka je charakterizována náhlým nástupem příznaků čítajících horečku, rýmu, kašel, bolest hlavy a únavu.Tyto příznaky jsou ale stejné i pro řadu infekcí horních a dolních cest dýchacích způsobených jinými bakteriálními a/nebo virovými patogeny. Proto je stanovení diagnózy jen na základě příznaků pro lékaře obtížné.4

Rychlé odlišení chřipky typu A od jiných onemocnění podobných chřipce je tedy pro kontrolu infekce a péče o pacienta naprostou nutností.

V současné době se pro diagnostiku běžně používají rychlotesty na antigen v místě péče (POC) a laboratorní testy využívající polymerázovou řetězovou reakci (PCR).5 Spolehlivé negativní výsledky na chřipku A/B pomáhají lékařům uvážit jiné případy nemocnění, např. bakteriální patogeny, které vyžadují antibiotika.

Získejte včasnou a přesnou diagnostiku chřipky

Současné rychlé testy na chřipku založené na imunoamalýze mají omezenou senzitivitu a negativní výsledky, které je třeba interpretovat kvůli nebezpečí falešně pozitivních výsledků opatrně.5

Existuje nebývalá poptávka po testech, které dokážou rychle a přesně potvrdit nebo vyloučit chřipku.6

Používání testů POC, které dokážou spolehlivě detekovat virové a/nebo bakteriální patogeny, přináší vylepšenou péči, méně empirizmu v používání antibiotik a snížení nákladů na léčbu pro pacienta i společnost.7

Zejména pediatrické studie prokázaly v případě chřipky diagnostikované pomocí rychlotestu nižší míru používání antibiotik a vyšší míru používání antivirotik.8-10

Související systémy

cobas® Liat® System

cobas® Liat® System je rychlý, snadno použitelný, kompaktní PCR systém navržený pro testování v místě péče o pacienta (POC)*, např. v ordinaci lékaře, na klinice nebo v nemocničních či externích laboratořích.

Více
Systém cobas Liat System

Literatura

 1. WHO (2012). Světová zdravotnická organizace. Vaccines against influenza. WHO position paper. Weekly Epidemiol Record. 87(47):461–76.
 2. WHO (2018). Influenza (seasonal) factsheet. Dostupné na adrese http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/, poslední přístup 11. října 2018
 3. Mayo Clinic (2016), Symptoms and causes. Dostupné na adrese http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/flu/symptoms-causes/dxc-20248062, poslední přístup 11. října 2018
 4. Call, S.A., Vollenweider, M.A., Hornung, C.A., Simel, D.L., McKinney, W.P. (2005). Does this patient have influenza? JAMA 293(8), 987-997.
 5. CDC (2016). Guidance for Clinicians on the Use of Rapid influenza diagnostic tests. Dostupné na adrese http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/clinician_guidance_ridt.htm#figure1, poslední přístup 4. května 2017
 6. Caliendo, A., et al. (2013). Better tests, better care: improved diagnostics for infectious diseases. Clin Infect Dis 57(3), S139-170.
 7. Bhavnani, D., Phatinawin, L., Chantra, S., Olsen, S.J., Simmerman, J.M. (2007). The influence of rapid influenza diagnostic testing. J Infect Dis 11, 355-359.
 8. Bonner, A.B., Monroe, K.W., Talley, L.I., Klasner, A.E., Kimberlin, D.W. (2003). Impact of the rapid diagnosis of influenza on physician decision-making and patient management in the pediatric emergency department: results of a randomized, prospective, controlled trial.  Pediatrics 112(2), 363-367.
 9. Esposito, S., Marchisio, P., Morelli, P., Crovari, P., Principi, N. (2003). Effect of a rapid influenza diagnosis. Arch Dis Child 88, 525-526.
 10. Jennings, L.C., et al. (2009). Effect of rapid influenza testing on the clinical management of paediatric influenza. Influenza Other Respir Viruses 3, 91-98.
Found 0 results in
Filtry
...
  ...