Téma zdraví

Rakovina plic

Rakovina plic

Naším prvním krokem směrem k pochopení rakoviny plic bylo naučit se odlišovat subtypy onemocnění, jakými jsou např. malobuněčný karcinom plic (SCLC) nebo nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC). Rakovina plic totiž reaguje výrazně lépe na cílenou léčbu. Naše široká nabídka tkáňové diagnostiky pro včasnou detekci, tekuté biopsie pro monitorování, a dále pak imunohistochemické (IHC) diagnostické testy a produkty pro barvení, klinické reagencie a plně automatizované platformy pro barvení – to vše zajišťuje vysoce citlivé a přesné diagnostické výsledky, a tím i podporu pro veškerá léčebná rozhodnutí.

Nová imunoterapie (použití vlastních buněk imunitního systému pro zničení rakovinových buněk) se ukázala jako velmi slibná pro pacienty s pokročilým NSCLC. Tento typ personalizované medicíny dává naději pacientům s již diagnostikovanou rakovinou plic, léčených léky účinnými na základě specifických vlastností jejich nádoru. Mezi klíčové biomarkery, které lze diagnostikovat a které umožňují použití cílené terapie, patří EGFR, ALK, ROS1 a PD-L1.

Literatura

 

1. Světová zdravotnická organizace. Cancer Fact Sheets. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx Přístup 17. května 2018.

Found 0 results in
Filtry
...
    ...