Portfolio produktů

Portfolio klinické chemie Roche

Inovativní a kvalitní reagencie pro včasné a spolehlivé výsledky pacientských testů

Vzhledem k tomu, že testování klinické chemie představuje téměř 80 % sérologického testování, potřebujete řešení, které poskytuje spolehlivost a reprodukovatelnost.1

Laboratoře dnes čelí obrovským výzvám. Mají poskytovat vysoký standard laboratorních služeb a doručovat přesné výsledky v krátkém čase a to hned napoprvé. Rovněž se od nich požaduje poskytování konzistentních pacientských výsledků napříč jednotlivými oblastmi. Práce se stejnými zdroji informací totiž umožňuje snižovat rizika a neefektivnost vyplývající z jejich rozdílnosti. 

Laboratoře také čelí neustálému tlaku na snižování provozních nákladů – z menšího množství zdrojů mají vytěžit více. To vede ke zvýšené snaze o konsolidaci laboratorních řešení a také potřebě větší konkurenceschopnosti laboratoří v otázkách operativních i personálních.

 

Zavádění nových standardů

 

Společnost Roche pomáhá laboratořím čelit těmto výzvám prostřednictvím neustálého a významného investování do medicínských inovací. Tyto inovace zahrnují nové technologie pro zvyšování výkonu, vytváření nových požadavků na existující testy pro jejich rozsáhlejší aplikaci a zkvalitňování testů v zájmu přesných a spolehlivých výsledků, což pomůže lékařům i pacientům.

Zobrazit produkty

Odkazy

 

  1. Tomáš Zima. Accreditation in clinical laboratories. Biochemia Medica 2010;20(2):215–20

Found 0 results in
Filtry
...
    ...