Seznam produktů

Roche Digital Diagnostics

Co když zasáhnou obchodní potřeby
do potřeb pacienta?
 

Poptávkou ve zdravotnictví jsou lepší výsledky za vynaložení menšího úsilí a prostředků. Pokroky v analýze a lepší využívání dat mění zaběhlé fungování celého odvětví.

Roche Digital Diagnostics přichází s touto změnou úhlu pohledu prostřednictvím řady specializovaných systémů, opírajících se o 120letou odbornou zdravotnickou zkušenost. Naše portfolio dokáže využít data k vytvoření analýz z laboratoří – přes point of care až po individuální přístup k pacientovi.

 

Found 0 results in
Filtry
...
    ...