Téma zdraví

Bezpečnost transfuze

Prevence infekcí spojenými s transfúzemi

Společnost Roche se angažuje ve vývoji řešení pro bezpečnou krev dosahujících nejvyšších možných standardů. Věnujeme se zajištění bezpečnosti pacientů, spolehlivosti výsledků a efektivitě provozu laboratoří, kterým pomáháme v optimálním využití jejich zdrojů.

Krev je ve zdravotnictví nezbytným materiálem, který zachraňuje životy. Každý rok probíhá na celém světě přes 164 miliónů odběrů krve a plazmy. Používají se v podpůrné léčbě pacientů s kardiovaskulárními onemocněními, pacientů po transplantacích a úrazech, jakož i u onkologických pacientů a mnohých dalších.1,2 Zajištění přístupu k dostatečnému a bezpečnému zásobování krví a krevními deriváty je mezinárodní zdravotní prioritou, která je zdůrazňována Světovou zdravotnickou organizací od roku 1975.3

Společnost Roche je osvědčeným partnerem krevních bank – kolem jedné třetiny krve a plazmy darované po celém světě používá řešení bezpečnosti krve od společnosti Roche.4

 

Zobrazit všechny produkty

Infografika
Kompatibilita řešení Roche

Společnost Roche nabízí nejkomplexnější řešení screeningu pro bezpečnost krve a je jediným poskytovatelem na světě, který nabízí krevním bankám a frakcionátorům plazmy současně řešení pro sérologii, testování nukleových kyselin (NAT), automatizaci laboratoří i software.

*Produkty z portfolia Roche Blood Safety Solutions nejsou komerčně dostupné ve všech regionech. Ohledně dostupnosti se obraťte na místního zástupce společnosti Roche.
 
Literatura
 
  1. Světová zdravotnická organizace. Bezpečnost a dostupnost krve v roce 2019. Získáno 14. června 2019 z: www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability
  2. Asociace pro léčbu plazmatickými bílkovinami 2017. Získáno 18. června 2018 z: https://www.pptaglobal.org/images/Fact_Sheets/Redone/PPTA_Fact_Sheet_10Facts_FINAL_rev2.pdf
  3. Světová zdravotnická organizace. Celosvětová zpráva o stavu bezpečnosti a dostupnosti krve z roku 2016. Získáno v červnu 2019 z: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254987/9789241565431-eng.pdf
  4. Data z archivu společnosti Roche.
Prozkoumejte řešení screeningu dárců společnosti Roche
Found 0 results in
Filtry
...
    ...