Automatizace molekulárně-diagnostického testování

Inovativní, spolehlivá a efektivní řešení molekulární diagnostiky

Bezkonkurenční efektivita od společnosti Roche

Pomocí preanalytických a postanalytických řešení společnosti Roche dosáhnete bezproblémové integrace a celkové automatizace workflow molekulární diagnostiky. Tato samostatná integrovaná síťová řešení výrazně snižují počty manuálních úkonů a řešení chyb a zvyšují bezpečnost a kvalitu procesů. Společnost Roche zajišťuje integritu vzorků a výsledků bezpečně sledováním fyzické stopy vzorku a propojením se spolehlivým softwarem, napojeným na laboratorní informační systém (LIS).

Integrace preanalytických a postanalytických systémů zvyšuje efektivitu, pokročilá automatizace vede ke snížení variability, zlepšení předvídatelnosti procesu a jistotu s výsledky.

       

Prohlédněte si personalizovanou automatizaci molekulární laboratoře

Kvalita je na prvním místě

Preanalytické systémy Roche automatizují a zefektivňují workflow podle konkrétních typů vzorků, což umožňuje účinné, standardizované a zjednodušené nastavení PCR.


Automatizované nastavení PCR umožňuje produktivnější využití cenného času technika, eliminuje opakující se ruční manipulace se vzorkem a současně snižuje riziko kontaminace, lidské chyby a zranění na pracovišti.

Portfolio automatizace cobas®

 preanalytický systém cobas p 312

preanalytický systém cobas p 312

Kompaktní autonomní řešení nabízející maximální účinnost s minimálními prostorovými požadavky – lze použít pro otevírání, třídění a archivaci zkumavek IVD.

Zjistit více
preanalytický systém cobas p 512

preanalytický systém cobas p 512

Vysoce výkonné řešení pro třídění, otevírání a kontrolu kvality vzorků a alikvotaci a uzavírání zkumavek IVD, které minimalizuje rozsáhlé kontroly a zároveň snižuje chybovost a maximalizuje efektivitu.

Zjistit více
preanalytický systém cobas p 612

preanalytický systém cobas p 612

Obsahuje další sekci pro alikvotace s označováním sekundárních zkumavek čárovým kódem. Je navržen s důrazem na jednoduchost a bezpečnost tak, aby snížil potřebu manuálních operací i při rychle se měnících podmínkách.

Sledujte: Screening se švýcarským červeným křížem

Zjistit více

cobas p 480

Flexibilní samostatně stojící řešení, které automatizuje kroky předzpracování primární vialky a eliminuje komplikace spojené s ruční manipulací se vzorky.

Zjistit více
cobas p 480

Preanalytická řešení Roche provádějí komplexní kontrolu kvality a objemu vzorku a optimalizují tak workflow i kvalitu výsledků.

 

Viz podrobně preanalytické systémy cobas p 512 a 612

Automatizovaná řešení archivace vzorků

Počínaje automatickým uzavíráním, utěsněním a ukládáním vzorků pomáhají postanalytické systémy Roche zvýšit efektivitu pracovního postupu, minimalizují úsilí pro vyhledání a sledují dobu použitelnosti vzorků. Tyto automatizované archivy eliminují ruční ukládání a vyhledávání vzorků, snižují expozici biologickému nebezpečí a zvyšují sledovatelnost prostřednictvím nepřetržitého monitorování kvality vzorků.

 

Postanalytické systémy cobas®

postanalytický systém cobas p 501

postanalytický systém cobas p 501

Chlazený archivační systém s kapacitou 13 500 zkumavek umožňující automatické vyhledávání vzorků a správu dodatečně požadovaných vyšetření.

Zjistit více
postanalytický systém cobas p 701

postanalytický systém cobas p 701

Určeno pro velkokapacitní archivaci až 27 000 zkumavek. Zkumavky jsou kdykoli snadno dostupné pro opakovaná vyšetření buďto pomocí automatického vyhledání (pokud je připojeno k celkovému řešení), nebo ručně přes Walk-in chladničku.

Zjistit více

Automatizovaná archivace vzorků zjednodušuje workflow, zlepšuje kvalitu a poskytuje obsluze bezpečné prostředí.

 

Stručný přehled postanalytické automatizace

Kompletní automatizace a integrace laboratoře

Řešení Roche Diagnostics jsou navržena tak, aby spolupracovala jako jeden celek. Propojení mezi přístroji probíhá fyzicky i virtuálně, což vede k bezprecedentní efektivitě.

 

         cobas® connection modules (CCM)

 

Toto rychlostní řešení je navrženo pro špičkovou kapacitu, škálovatelnost a efektivitu toku vzorků, umožňuje automatický pohyb vzorků mezi různými systémy a přístroji. Moduly CCM fyzicky propojují molekulárně-diagnostické analyzátory s přístroji jiných oborů, jakož i s pre- a postanalytickými systémy, čímž se vytváří plně automatizované workflow.

Toto řešení je ověřeno z hlediska křížové kontaminace, lze jej tedy použít pro automatizaci a zjednodušení procesů v klinických laboratořích a krevních bankách, čímž je zajištěna spolehlivost výsledků.

Zjistit více

 

         IT řešení cobas® infinity

 

Tato snadno integrovatelná webová aplikace poskytuje plnou a transparentní kontrolu nad operacemi v laboratořích s jedním nebo více pracovišti. Škálovatelné moduly jsou navrženy pro správu složitých laboratorních procesů a umožňují efektivní testování vzorků a transparentní tok výsledných dat.

Řešení podporuje preanalytickou, analytickou a postanalytickou automatizaci a také rozšířené laboratorní IT funkce, jako je zadávání, validace odběru krve a vytváření sestav.

Zjistit více

 

         řešení cobas® Synergy

 

Toto IT řešení, které poskytuje kontrolu a sledování v laboratorních procesech NAT, usnadňuje monitorování přístrojů pro poolování a analyzátorů a zároveň podporuje potřeby konektivity pro analýzu dat a správu dat při screeningu krve.

Řešení cobas® Synergy nabízí komunikační rozhraní v laboratořích pro screening krve, které podporuje včasné a spolehlivé uvolňování bezpečných krevních produktů.

Výkonná kombinace připojení

Flexibilní modulární koncepce CCM umožňuje laboratořím v průběhu času rozšiřovat systémy se zvyšující se poptávkou. Plná integrace řešení cobas® IT do LIS zajišťuje plynulý tok dat, eliminuje manuální práci, chyby v přepisu a zpoždění v hlášení výsledků. Dohromady tato řešení umožňují integraci molekulárně-diagnostického testování se sérologií, hematologií, analýzou moči nebo jinými obory.

Tato dodatečná konektivita zvyšuje jak kvalitu, tak i jistotu výsledků a zároveň poskytuje informace o tom, co, kdy a kde se děje.

 

Inteligentní řízení pracovního postupu v laboratoři

 

Společnost Roche věnuje mimořádnou pozornost inovacím a slouží jako jediný zdroj pro laboratorní řešení, od kompaktní samostatně stojící automatizace po plně automatizovaná řešení se špičkovou kapacitou. Roche jako jediný výrobce IVD přináší zcela nový model efektivity workflow, který umožňuje propojení molekulární diagnostiky s preanalytickými systémy a integraci s dalšími obory.

Stav registrace

IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.