cobas® 6800 System

Obrázek systému cobas® 6800 System
Plná integrace. Kompletní automatizace. Dokonalá transformace.

Laboratoře všech velikostí a disciplín mohou využít předností systému cobas® 6800 s prověřenou funkčností

Protože zdravotní péče čelí stále většímu nedostatku pracovních sil, stále se měnícím předpisům a novým hráčům vstupujícím na trh, musí laboratoře hledat udržitelná řešení, která jim zajistí dlouhodobý úspěch.

Cestou k udržitelnosti a úspěchu

Systém cobas® 6800 je plně automatizovaný, nabízí vysoký výkon a dokáže vylepšit efektivitu laboratoře hned několika způsoby.

  • až 864 výsledků za osmihodinovou směnu a až 1 440 výsledků za 24 hodin.*
  • možnost opuštění samostatně pracujícího přístroje až na 8 hodin* s pouhými třemi zásahy uživatele na běh.

cobas® 6800 je první plně integrovaný laboratorní automatický systém s vysokou kapacitou, který vám umožní používat technologii PCR jako nikdy dříve.

 

*Může se lišit podle požadavků pracovního postupu.

 

Vysoká kapacita a maximální doba opuštění samostatně pracujícího přístroje

Systém cobas® 6800 System

Vítáme skutečnou konsolidaci

 

Systém cobas® 6800 je navržen tak, aby splňoval neustále se měnící potřeby vaší laboratoře a organizace. Široká nabídka testů díky nimž lze snadno a efektivně konsolidovat provoz.

* Ve vývoji
Není dostupné v USA
Samoodběr vzorku ve vývoji
§
CE-IVD pro uživatelský kanál cobas omni Utility Channel
Sada primeru/sond pro cobas omni Utility Channel 
#
cobas® Plasma Separation Card
Autorizace CE-IVD pro nouzové použití (EUA)

 

Výhody testování založeného na PCR

Systém cobas® 6800  vám pomáhá splňovat rostoucí potřeby vaší laboratoře s vysoce efektivními pracovními postupy, od zpracování vzorků až po interpretaci výsledku.

 

 

Kapacita systému cobas® 6800 System

Od roku 2014 bylo nainstalováno více než 800 přístrojů na pěti kontinentech. Tyto systémy poskytují konsolidované testování a vylepšení efektivity laboratoří.

 

Absolutní automatizace pro maximální efektivitu


Transformujte „čas opuštění“ samostatně pracujícího přístroje na „čas kompletního zpracování“ přístrojem. Minimální a intuitivní zásahy snižují nebezpečí lidské chyby a poskytují technickému personálu prostor pro jiné úlohy.

 

Možnost opuštění samostatně pracujícího systému cobas® 6800 System až na 8 hodin
  • „Ready-to-use“ reagencie nevyžadují rozmrazování, míchání nebo přelívání
  • Automatizovaný systém uskladnění a zamrazení v přístroji umožňuje uchovávaní zásob spotřebních materiálů a reagencií 
  • Radiofrekvenční identifikace (RFID) a čárové kódy zajišťují plnou sledovatelnost od vstupu vzorku až po výstup výsledku
  • Jednosměrné a obousměrné rozhraní LIS zjednodušuje zadávání a manipulaci s výsledky

Systémy preanalytické automatizace mohou dále redukovat počet míst vyžadujících manuální zásah, a zajistit tak skutečný pracovní postup typu „vložit vzorky – odečíst výsledek“. Doplněním o postanalytické jednotky je možné využít plně automatizovanou archivaci a vyhledání  vzorků pro doplňkové testování.

 

*Může se lišit podle požadavků pracovního postupu

Nepřekonatelná flexibilita v molekulárním testování

Dosáhněte zjednodušení pracovních postupů. Systém cobas® 6800 nevyžaduje žádné třídění nebo dávkování vzorků, žádnou přípravu reagencií a žádné manuální nastavování běhů.

 

  • Zpracovávejte až 3 různé testy z jediného vzorku pacienta
  • Zpracovávejte vzorky s vysokou prioritou rychle a snadno ve vyhrazené prioritní dráze
 
Systém cobas® 6800 disponuje širokou nabídkou testů na vyžádání, které vám umožní zpracovávat testy, které chcete a kdy chcete.
 
Flexibilitu lze dále zvýšit použitím cobas omni Utility Channel, což je vyhrazený otevřený kanál pro testy IVD a velkoobjemové testy vytvořené laboratoří (LDT). cobas omni Utility Channel vytváří příležitost pro rozšíření vaší nabídky testů a posílení automatizace v systémech cobas® 6800/8800.

 

 

 

 

 

 

Laboratorní případová studie Sabin

 

Dnes je laboratoř Sabin kvalitně připravená na řešení aktuálních i budoucích potřeb zákazníků. V nedávné době začlenila systém cobas® 6800 a vylepšila tak celkovou flexibilitu, automatizaci a efektivitu.

Prozkoumat
Maximalizujte potenciál laboratoře s kompletní konektivitou

Jen společnost Roche dokáže zajistit integraci na nedostižné úrovni. Systém cobas® 6800 lze fyzicky i virtuálně propojit pomocí cobas® connection modules (CCM) s preanalytickými a postanalytickými systémy i napříč disciplínami – včetně sérologického pracoviště (SWA), analýzy moče a hematologie.

Prověřený servis a podpora dnes i zítra

Špičkové diagnostické systémy Roche se opírají o technologii PCR oceněnou Nobelovou cenou a neustále vylepšují molekulární testování. Společnost Roche přinesla světu technologii PCR a na modernizaci laboratoří neúnavně pracuje i nadále.

 

Služba Roche Healthcare Consulting vám poskytuje přístup k našemu prvotřídnímu servisnímu týmu, který čítá více než 2 000 techniků a terénních expertů ve více než 70 zemích. Partnerství se společností Roche spojí vaši společnost s bezkonkurenčními možnostmi diagnostiky a molekulární testování bude v našich společných rukou.

 

Stav registrace
 

IVD

 

Příbalové letáky
 

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Související systémy