cobas® Liat® System

RMD Systém cobas Liat System
Pro otočení zatáhněte za obrázek
360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list 360 degree images list
Dokázali jsme vložit laboratoř do zkumavky...

Malý: Analyzátor je menší než krabice od bot a navržený pro místa, která bojují s nedostatkem prostoru.

 

Jednoduchý: cobas® Liat® je plně automatizovaný systém s provozem řízeným přes dotykovou obrazovku vyžadující minimální zaškolení a čas manuálních úkonů. 

 

Bezpečný: Design speciální zkumavky minimalizuje kontakt obsluhy s reagenciemi nebo jinými chemikáliemi. Uzavřený systém s několika kontrolami snižuje nebezpečí lidské chyby.

 

Propojený: Systém cobas® Liat®  nabízí obousměrné připojení, díky kterému lze propojit všechny testovací přístroje v místě péče (POC) s centrálním systémem pro management dat.

Funkce PCR systému cobas® Liat®

Systém cobas® Liat® replikuje extrahovanou DNA nebo RNA ze vzorku pacienta pro přesnou identifikaci patogenů streptokoka A, chřipky A/B, RSV a Cdiff. Dodávaný systém má zcela uzavřenou konstrukci pro snížení rizika kontaminace a bezpečnou práci. Je zabezpečen rozsáhlým spektrem opatření pro kontrolu přístroje, což zajišťuje vysoce kvalitní výsledky  PCR analýzy. Veškeré procesy testování nukleových kyselin jsou plně automatizované:

Funkčnost PCR systému cobas® Liat® PCR

Systém cobas® Liat® dodá výsledky do 20 minut. Při používání technologie PCR se dosahuje senzitivity a specificity laboratorní kvality napříč stanoveními, významně se snižuje nebezpečí falešně negativních a falešně pozitivních výsledků, a není tak potřeba interpretace a potvrzení.

Zjednodušené pracovní postupy PCR díky systému cobas® Liat® 

Systém cobas® Liat® dodává výsledky testu cobas® Strep A laboratorní kvality přibližně za 15 minut, přičemž požadovaný čas manuálních úkonů je kratší než minuta.

Test cobas® Liat® Assay pro testování PCR STAT vzorku pacienta.
Systém cobas® Liat® System přináší zjednodušení pracovních postupů PCR.
Stanovení se dodává jako součást automatizovaného testu PCR.

Vzorek

 

Pipeta pro přenos vzorku, která je součástí testu, usnadňuje přenesení vzorku do testovací zkumavky.

Naskenování

 

Čtečka čárových kódů zabudovaná v analyzátoru cobas® Liat® naskenuje čárový kód na plášti vzorkové zkumavky a ID vzorku pacienta.

Start

 

Výsledky se generují rychle:

  • 15 min: strep A
  • 20 min: chřipka A/B, chřipka A/B a RSV a Cdiff
Více informací poskytne místní zastoupení Roche Diagnostics
KONTAKTUJTE NÁS
LITERATURA
  1. Roche Cell Collection Medium, IFU 07994770001-04EN.