cobas® pro integrovaná řešení

Laboratorní výsledky, pod které se rádi podepíšete

cobas® pro integrovaná řešení

Laboratorní výsledky,
pod které se rádi podepíšete

 

Analyzátor cobas® pro je prvním zástupcem nové generace Roche integrovaných SWA řešení pro automatizaci procesů ve středně velkých a velkých klinických laboratořích.

Systém cobas® pro je vlajkovou lodí rodiny analyzátorů cobas®. Nabízí řadu inovativních funkcí, které výrazně zvyšují bezpečnost a úroveň automatizace laboratorních procesů.

Laboratoře jsou tak lépe připraveny čelit zesilujícímu tlaku kliniků a  managementu zdravotnických zařízení a jsou schopny poskytovat kvalitní výsledky ve zkráceném čase za udržení nákladové efektivity.

Jako řešení nové generaci přináši cobas® pro několik unikátních funkcionalit

icon clock

Více než 230
SWA metod

 

Nejširší portfolio na trhu
zahrnující řadu inovativních parametrů

icon space

Patentovaná technologie ECL

 

Nadstandardní preciznost a citlivost metody,
doba odezvy již od 9 minut

Zjistit více

icon team

cobas®
AutoCal

 

Skutečná inovace způsobu kalibrace
– bez použití reagencií

Zjistit více

icon clock

cobas® green packs

 

Nový standard komfortu,
stability a bezpečnosti

Zjistit více

icon space

cobas® 
SonicWash

 

Pipetování všech testů
bez rizika kontaminace

Zjistit více

icon reliability

Mimořádná robustnost 

 

Více než 99% doba
provozuschopnosti systémů

Zjistit více

Žena před přístrojem

Umožněte lékařům dělat rychlá a spolehlivá rozhodnutí díky patentované technologii ECL

 

Nároky zdravotnických zařízení se neustále zvyšují. Spokojenost pacienta a lékaře a s tím spojené rychlé a správné klinické rozhodování představují stále významnější měřítko kvality. 

Využití patentované technologie elektrochemiluminiscence (ECL) u modulu cobas e 801 podporuje rychlou, citlivou a precizní analýzu vzorků: 

 • rychlé odezvy
 • vysoká analytická citlivost a preciznost
 • široký rozsah měření
 • malý objem vzorku pro testování
 • široká nabídka stanovení (>100 vysoce kvalitních testů)
   

Zjistit více

Získejte rychlé a důvěryhodné výsledky
s předvídatelným TAT

 

cobas® řešení jsou navrženy tak, aby u všech testů podporovala rychlou a předvídatelnou dobu zpracování vzorku.

Díky technologii ECL celkem 93 % imunochemických testů disponuje dobou analýzy 18 minut nebo méně, přičemž některé statimové metody (kardiomarkery, HCG, PTH) je možné realizovat za pouhých 9 minut.

Pro zajištění úplné transparentnosti umožňuje cobas® pro integrovaná řešení zobrazení časů výsledků u každého vzorku a testu a také zobrazení času do zpracování posledního výsledku u všech objednaných testů.

9 minut

9 minut

9 minut

18 minut

9 minut

27 minut

Zaměstnanci laboratoře při pohledu na analyzátor

Šetřete čas a náklady díky revolučnímu konceptu kalibrace cobas® AutoCal

Modul klinické chemie systému cobas® pro pracuje s automatickou kalibrací bez využití reagencií cobas® Autocal, což zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost a komfort kalibračního procesu.

Díky tomuto konceptu se nové šarže reagencií pro téměř polovinu testů klinické chemie kalibrují automaticky, bez nutnosti ruční kalibrace. To může vést k 56% redukci kalibrací, čímž se ušetří až 105 hodin manuální práce za rok.3

Uvolněte pracovní čas obsluhy zjednodušením manuální údržby

 

Nový a inteligentní koncept automatické údržby provádí činnosti údržby automaticky na pozadí a snižuje tak čas nutný pro denní manuální údržbu.

Díky této funkcionalitě zcela odpadá nutnost každodenních manuálních úkonů pro fotometrický modul c 503. Údržbu jednotky ISE lze provést během pouhých 3 minut a údržbu modulu e 801 za 5 minut.1

„Ready to use“ reagenční kazety

 

cobas® pro používá nejnovější generaci reagencií od Roche – cobas e pack green a cobas c pack green. Tyto reagencie nevyžadují žádnou přípravu, míchání, čekání ani předběžné otvírání. Obsluha je může jednoduše vyjmout z chladničky a přímo vložit do analyzátoru.

icon no preparing

Bez přípravy

icon no mixing

Bez míchání

icon no waiting

Bez čekání

icon no pre-opening

Bez předotevírání

icon arrow

Vyjměte z ledničky

icon arrow

Vložte do analyzátoru

Špičková stabilita na palubě

 

Inteligentní využití prostoru je prostředkem dosažení nejvyššího výkonu ve stávajícím prostoru. Průměrná stabilita na palubě pro imunochemické reagencie je 110 dní, přičemž 98 % testů má stabilitu na palubě 4 měsíce. Průměrná stabilita na palubě pro klinickou chemii je 137 dní, přičemž 57 % reagencií má stabilitu na palubě 6 měsíců.5,6

Imunochemie5

 

 • Stabilita na palubě až 4 měsíce
 • 3krát delší průměrná stabilita na palubě ve srovnání se systémy předchozí generace
cobas e pack green

cobas e pack green

Klinická chemie6

 

 • Stabilita na palubě až 6 měsíců
 • 2krát delší průměrná stabilita na palubě ve srovnání se systémy předchozí generace
cobas c pack green

cobas c pack green

Vneste do týmu větší jistotu spolehlivými a bezpečnými řešeními 

 

Neplánované odstávky a nedůvěra ve výsledky jsou jedny z nejvíce stresujících záležitostí, které se mohou v laboratoři přihodit. Pozornost se pak přesouvá na časově náročná manuální řešení nebo opakovaná měření vzorků, která mohou mít vliv na morálku a motivaci zaměstnanců. Představují rovněž riziko pro kvalitu výsledků a dobrou pověst laboratoře.

Systém cobas® pro integrovaná řešení je navržen tak, aby pomocí mimořádně spolehlivé Hitachi architektury a různých bezpečnostních prvků zajišťoval důvěryhodné výsledky a stabilní provoz.

icon shield

Více než 99% provozuschopnost6 
stávajícího portfolia

Bezpečnost výsledků1Bezpečnostní funkce klinické chemie


Program zabránění přenosu
Pipetovací jehly na vzorky v klinickochemickém modulu cobas® pro jsou po každém pipetování vzorku zevnitř a zvenčí opláchnuty deionizovanou vodou. U aplikací, které jsou citlivé na přenos vzorku, lze dále naprogramovat zvláštní mytí jehel na reagencie, jehel na vzorky a reakčních kyvet s pomocí základních mycích roztoků.

 

Ultrazvukové míchání

Klinickochemický modul 503 disponuje také ultrazvukovou stanicí pro míchání vzorků a reagencií, která zajištěním bezkontaktního míchání reakční směsi eliminuje riziko přenosu během této události.


cobas® SonicWash

Inovativní technologie ultrazvukového mytí jehel na jednotce ISE a c 503 cobas® SonicWash je pokročilou bezpečnostní funkcí snižující riziko přenosu a kontaminace zejména u infekčních vzorků. SonicWash je přidaným promývacím krokem pro vzorky s vysokým rizikem přenosu.


Bezpečnostní funkce imunochemie

Jednorázové špičky / reakční nádobky

Pro pipetování se na imunochemickém modulu e 801 pouužívají jednorázové špičky a reakční nádobky, aby nedocházelo ke kontaminaci předchozím vzorkem.


Předmycí stanice (PreWash)

Imunochemický modul e 801 je vybaven tzv. předmycí stanicí (PreWash), ve které se izolují paramagnetické částice s navázanými imunokomplexy. Tím se zabrání případnému matrix efektu a významně se tak zvýší citlivost metod.

Spolehlivost

 

cobas® pro je navržen tak, aby zajišťoval spolehlivost, kterou je společnost Roche známá. S více než 75 000 analytickými moduly po celém světě vykazuje rodina řešení cobas® typickou provozuschopnost* více než 99 %.Spolehlivý analyzátor zaručí méně přerušení rutinního provozu a kratší dobu řešení problémů, a tím i vyšší produktivitu s předvídatelnějším TAT.

 

* Provozuschopnost: Procento času, kdy je systém v provozu a funguje, versus doba, kdy systém nefunguje z důvodu neplánovaných událostí.
Výpočet: (365 dní / střední doba provozu mezi opravami) × (střední doba opravy + doba dopravy)6

 1. Uživatelská příručka cobas® pro integrated solutions.
 2. Nabídka testu Elecsys cobas pro – analýza (zdrojové příbalové letáky cobas e pack green).
 3. cobas pro – AutoCal odhadovaná úspora času – interní výpočet.
  Platí pro běžné každodenní pracovní vytížení ve srovnání s cobas® 6000 analyzer series (cobas c 501 module, cobas e 601 module) ve středně velké komerční laboratoři.
 4. Nabídka testu Elecsys cobas pro – analýza (zdrojové příbalové letáky cobas e pack green, databáze CMP).
 5. Nabídka testu klinické chemie cobas pro – analýza (zdrojové příbalové letáky cobas c pack green).
 6. Soubor interních diagnostických dat Roche – zpráva GCS / produktové zprávy Q1/2020, finanční zpráva CPS z Tableau, ICB Q1 2020.

Modulární systém cobas® pro integrovaná řešení může být sestaven z transportní jednotky a až 4 analytických modulů tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám vaší laboratoře

 

Vysoká míra konsolidace a modularity integrovaných řešení cobas® pro 
Vám díky svým
 11ti dostupným konfiguracím pomůže vytvořit laboratoř dle Vašich představ. 

cobas pro konfigurace

Transportní jednotka

Transportní jednotka řídí a optimalizuje pohyb stojánků celým přístrojem. Umožňuje kontinuální vkládání a vyjímání až 300 vzorků a obsahuje čtečku čárových kódů a port vyhrazený pro statimové vzorky.

ISE analytický modul

ISE analytický modul měří koncentraci sodíku (Na+), draslíku (K+) a chloridu (Cl-). Výkon jednotky je až 900 testů/hod.

Analytický modul cobas c 503

Tento modul klinické chemie umožňuje provádět více než 110 měření proteinů, enzymů, substrátů a elektrolytů, přímé antiglobulinové testy (DAT) a terapeutické monitorování léčiv (TDM).

Jedna konfigurace cobas® pro integrovaných řešení může obsahovat ISE analytický modul a analytický modul cobas c 503 samostatně nebo v kombinaci s analytickým modulem cobas e 801.

Analytický modul cobas e 801

Tento modul automatizuje více než 100 imunoanalytických testů Elecsys® pro širokou škálu aplikací, a 9minutové statimové testy pro potřebu ještě rychlejších výsledků.

Jedna konfigurace cobas® pro integrovaných řešení může obsahovat analytický modul cobas e 801 samostatně nebo v kombinaci s ISE analytickým modulem a analytickým modulem cobas c 503.

cobas pro
cobas ISE
ISE analytický modul

 

cobas ISE analytický modul měří koncentraci sodíku (Na+), draslíku (K+) a chloridu (Cl-).

 

 • Sodík, draslík, chlorid
 • Výkon až 900 testů/hod.
 • Vlastní ISE vzorková jehla pro detekci sraženiny
 • Nezávislá provozní dráha
Moduly klinické chemie cobas 8000 série analyzátorů
Analytický modul cobas c 503
pro klinickou chemii

 

Výkonný, snadno ovladatelný a zároveň krásný na pohled. Analytický modul cobas c 503 přináší vše potřebné pro nastavení vyšších standardů spolehlivosti, údržby a efektivity. 
 

 

 • Klinická chemie, homogenní imunoanalytické testy
 • Měření plné krve HbA1c
 • Výkon až 1 000 testů/hod.
 • 60 reagenčních pozic
 • Kontinuální vkládání/vyjímání reagenčních kazet během provozu a pohotovostního režimu
 • Integrita vzorku díky sérovým indexům, detekci sraženin a hladiny kapaliny a cobas® SonicWash
 • Bezkontaktní ultrazvukové míchání
 • Ultrazvuková technologie cobas® SonicWash eliminuje každodenní údržbu vzorkových jehel .
 • Automatická kalibrace pomocí  cobas® AutoCal 

 

Zjistit více

Moduly klinické chemie cobas 8000 série analyzátorů
Analytický modul cobas e 801
pro imunochemii

 

Analytický modul cobas e 801, uvedený na trh v roce 2016, uspokojí vaše nejvyšší očekávání. Kombinuje preciznost výsledků s rychlostí a efektivitou. 

 

 • Heterogenní imunoanalytické testy
 • Výkon až 300 testů/hod.
 • 48 reagenčních pozic
 • Kontinuální vkládání/vyjímání reagenčních kazet během provozu
 • Jednorázové špičky vylučující možnost kontaminace
 • Detekce sraženiny a vzduchových bublin

 

Zjistit více