cobas® pure integrovaná řešení

Laboratorní výsledky, pod které se rádi podepíšete

Čelní pohled na systém cobas pure integrated solutions

Laboratorní výsledky,
pod které se rádi podepíšete

 

Precizní a rychlé laboratorní výsledky nabývají většího významu než kdykoliv v minulosti.

Abychom vás podpořili v jejich dosahování, vyvíjíme inovativní integrovaná řešení známá svou kvalitou a dokonalostí.

Jedním z takových řešení je i analyzátor cobas® pure. Nejnovější člen nové generace systémů cobas® byl navržen tak, aby poskytoval kvalitní a spolehlivé výsledky a zároveň zjednodušoval každodenní laboratorní práci.

Systém cobas® pure integrovaná řešení kombinuje testování v oblasti klinické chemie, imunochemie a ISE na ploše o velikosti pouhé 2 čtvereční metry a poskytuje tak laboratořím, které se musí vypořádat s omezeným prostorem, přístup k naší široké nabídce více než 230 parametrů – včetně celé řady jedinečných testů s vysokou klinickou hodnotou.

Tři kompaktní konfigurace*

Imunochemické uspořádání
Konfigurace pro imunochemii
 

Plocha 1,2 m
Výkon až 120 testů/hod.

 

Analytický modul cobas e 402

Uspořádání sérologického pracoviště
Konfigurace pro Serum Work Area (SWA)
 

Plocha 2,0 m
Výkon až 870 testů/hod.

Uspořádání pro klinickou chemii
Konfigurace pro klinickou chemii
 

Plocha 1,2 m
Výkon až 750 testů/hod.

 

Analytický modul cobas c 303

*Zde uvedené rozměry pro šířku a hloubku jsou rozměry podlahové plochy (půdorys).4

Jako integrované řešení nové generace přináší cobas® pure několik unikátních funkcionalit

cobas® pure je navržen tak, aby produkoval spolehlivé výsledky a zároveň zjednodušoval každodenní laboratorní práci zdokonalením reagenčního konceptu, minimalizací manuálních úkonů obsluhy a automatizací kalibračního procesu.

icon clock

Více než 230 SWA metod

 

Nejširší portfolio na trhu
zahrnující řadu inovativních parametrů

Zjistit více

icon space

Patentovaná technologie ECL

 

Nadstandardní preciznost a citlivost metody,
doba odezvy již od 9 minut

Zjistit více

icon team

cobas® AutoCal

 

Skutečná inovace způsobu kalibrace
– bez použití reagencií

Zjistit více

icon clock

cobas® green packs

 

Nový standard komfortu,
stability a bezpečnosti

Zjistit více

icon space

Vysoká bezpečnost stanovení

 

Pipetování všech testů
bez rizika kontaminace

Zjistit více

icon reliability

Mimořádná robustnost systémů

 

Více než 99% doba
provozuschopnosti

Zjistit více

Konsolidujte klinickou chemii a imunochemii na jedné kompaktní SWA platformě

icon test tube

Jedna

vzorková zkumavka pro všechny testy

icon results

Jeden

soubor výsledků ke sledování

icon analyzer

Jedna

platforma pro obsluhu a školení personálu

icon test tube

Jedno

komplexní portfolio

icon results

Jedno

uživatelské rozhraní

icon analyzer

Jeden

výrobce a partner

Žena obsluhující přístroj

Umožněte lékařům dělat rychlá a spolehlivá rozhodnutí díky patentované technologii ECL

 

Nároky zdravotnických zařízení se neustále zvyšují. Spokojenost pacienta a lékaře a s tím spojené rychlé a správné klinické rozhodování představují stále významnější měřítko kvality. 

Využití patentované technologie elektrochemiluminiscence (ECL) u modulu cobas e 402 podporuje rychlou, citlivou a precizní analýzu vzorků: 

 • rychlé odezvy
 • vysoká analytická citlivost a preciznost
 • široký rozsah měření
 • malý objem vzorku pro testování
 • široká nabídka stanovení (>100 vysoce kvalitních testů)
   

Zjistit více

Získejte rychlé a důvěryhodné výsledky
s předvídatelným TAT

 

cobas® pure je navržen tak, aby u všech testů podporoval rychlou a předvídatelnou dobu zpracování vzorku.

Díky technologii ECL celkem 93 % imunochemických testů disponuje dobou analýzy 18 minut nebo méně, přičemž některé statimové metody (kardiomarkery, HCG, PTH) je možné realizovat za pouhých 9 minut.

Pro zajištění úplné transparentnosti umožňuje cobas® pure integrovaná řešení zobrazení časů výsledků u každého vzorku a testu a také zobrazení času do zpracování posledního výsledku u všech objednaných testů.

9 minut

9 minut

9 minut

18 minut

9 minut

27 minut

Žena před přístrojem

Šetřete čas a náklady díky revolučnímu konceptu kalibrace cobas® AutoCal

Modul klinické chemie systému cobas® pure pracuje s automatickou kalibrací bez využití reagencií cobas® Autocal, což zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost a komfort kalibračního procesu.

Díky tomuto konceptu se nové šarže reagencií pro téměř polovinu testů klinické chemie kalibrují automaticky, bez nutnosti ruční kalibrace. To může vést k 56% redukci kalibrací, čímž se ušetří až 105 hodin manuální práce za rok.3

Uvolněte pracovní čas obsluhy zjednodušením manuální údržby

 

U zařízení cobas® pure bylo maximální úsilí věnováno tomu, aby se manuální činnosti údržby snížily na minimum. Nový a inteligentní koncept automatické údržby provádí činnosti údržby automaticky na pozadí a snižuje tak čas nutný pro denní manuální údržbu na pouhých 5 minut.1

„Ready to use“ reagenční kazety

 

cobas® pure používá nejnovější generaci reagencií od Roche – cobas e pack green a cobas c pack green. Tyto reagencie nevyžadují žádnou přípravu, míchání, čekání ani předběžné otvírání. Obsluha je může jednoduše vyjmout z chladničky a přímo vložit do analyzátoru.

icon no preparing

Bez přípravy

icon no mixing

Bez míchání

icon no waiting

Bez čekání

icon no pre-opening

Bez předotevírání

icon arrow

Vyjměte z ledničky

icon arrow

Vložte do analyzátoru

Špičková stabilita na palubě

 

Inteligentní využití prostoru je prostředkem dosažení nejvyššího výkonu ve stávajícím prostoru. Průměrná stabilita na palubě pro imunochemické reagencie je 110 dní, přičemž 98 % testů má stabilitu na palubě 4 měsíce. Průměrná stabilita na palubě pro klinickou chemii je 137 dní, přičemž 57 % reagencií má stabilitu na palubě 6 měsíců.5,6

Imunochemie5

 

 • Stabilita na palubě až 4 měsíce
 • 3krát delší průměrná stabilita na palubě ve srovnání se systémy předchozí generace
cobas e pack green

cobas e pack green

Klinická chemie6

 

 • Stabilita na palubě až 6 měsíců
 • 2krát delší průměrná stabilita na palubě ve srovnání se systémy předchozí generace
cobas c pack green

cobas c pack green

Žena vkládající reagencie

Vneste do týmu větší jistotu spolehlivými a bezpečnými řešeními 

 

Neplánované odstávky a nedůvěra ve výsledky jsou jedny z nejvíce stresujících záležitostí, které se mohou v laboratoři přihodit. Pozornost se pak přesouvá na časově náročná manuální řešení nebo opakovaná měření vzorků, která mohou mít vliv na morálku a motivaci zaměstnanců. Představují rovněž riziko pro kvalitu výsledků a dobrou pověst laboratoře.

Systém cobas® pure integrovaná řešení je navržen tak, aby pomocí mimořádně spolehlivé Hitachi architektury a různých bezpečnostních prvků zajišťoval důvěryhodné výsledky a stabilní provoz.

icon shield

Více než 99% provozuschopnost7 
stávajícího portfolia

Bezpečnost výsledků1

 

Jednorázové špičky / reakční nádobky

Imunochemický modul cobas® pure využívá jednorázové špičky a reakční nádobky, aby kompletně vyloučil riziko přenosu mezi vzorky.

 

Program zabránění přenosu

Pipetovací jehly na vzorky v klinickochemickém modulu cobas® pure jsou po každém pipetování vzorku zevnitř a zvenčí opláchnuty deionizovanou vodou. U aplikací, které jsou citlivé na přenos vzorku, lze dále naprogramovat zvláštní mytí jehel na reagencie, jehel na vzorky a reakčních kyvet s pomocí základních mycích roztoků.

 

Ultrazvukové míchání

Klinickochemický modul 303 disponuje také ultrazvukovou stanicí pro míchání vzorků a reagencií, která zajištěním bezkontaktního míchání reakční směsi eliminuje riziko přenosu během této události.

 
PreWash

Imunochemický modul e 402 je vybaven tzv. předmycí stanicí (PreWash), ve které se izolují paramagnetické částice s navázanými imunokomplexy. Tím se zabrání případnému matrix efektu a významně se tak zvýší citlivost metod.

Spolehlivost

 

cobas® pure je navržen tak, aby zajišťoval spolehlivost, kterou je společnost Roche známá. S více než 75 000 analytickými moduly po celém světě vykazuje rodina řešení cobas® typickou provozuschopnost* více než 99 %.7 Spolehlivý analyzátor zaručí méně přerušení rutinního provozu a kratší dobu řešení problémů, a tím i vyšší produktivitu s předvídatelnějším TAT.

 

* Provozuschopnost: Procento času, kdy je systém v provozu a funguje, versus doba, kdy systém nefunguje z důvodu neplánovaných událostí.
Výpočet: (365 dní / střední doba provozu mezi opravami) × (střední doba opravy + doba dopravy)7

Zaměstnanci laboratoře při pohledu na analyzátor

Umožněte týmu pracovat efektivněji prostřednictvím standardizovaných řešení

 

Laboratorní standardizace vám umožňuje zvládnout více práce vyšší kvality na menším počtu přístrojů, a to prostřednictvím konsolidace pracovního procesu, systémů a reagencií. Standardizace také poskytuje efektivní a kompatibilní řešení pro spolupráci v rámci sítě laboratoří.

Základní výhody standardizace

 

Vyšší rychlost a správnost léčby

Stejné reagencie a detekční technologie znamenají standardizované referenční intervaly, které pomáhají zvyšovat rychlost a správnost léčby.

 

Jednodušší školení a rozmístění zaměstnanců

Společná uživatelská rozhraní našich systémů cobas® zjednodušují školení a umožňují flexibilnější rozmístění zaměstnanců, neboť dnes dochází ke konsolidaci jednotlivých laboratoří do větších integrovaných celků.

 

Optimalizovaná správa pacientů

Konzistentní výsledky v průběhu času a napříč různými laboratorními pracovišti umožňují optimalizovanou správu pacientů.

icon reagent pack

Stejné
reagencie

icon detection technology

Stejná
detekční technologie

icon interface

Stejná
uživatelská rozhraní

icon reference ranges

Stejná
referenční rozmezí

Cílená inovace portfolia testů

 

Rozšiřování důkazů

Rozšiřování důkazů pro stávající testy prostřednictvím klinických studií za účelem zvýšení použitelnosti v klinické praxi

 

Vývoj nových indikací pro stávající metody

Vytváření nových indikací pro stávající testy pro širší použití v klinické praxi

 

Zavádění inovativních metod

Rozšíření nabídky v oblasti dosud neřešených klinických potřeb pro zvýšení úrovně péče o pacienty

 

Přinášení personalizované zdravotní péče do klinické praxe

Podpora role laboratorní medicíny, která příspívá ke kvalitnější klinické péči a zároveň šetří náklady zdravotnických zařízení

Klinická hodnota

Poskytování vyšší
klinické hodnoty

Odpovědný přístup k zákazníkům

 

Rychlost a kvalita servisních zásahů

Operativní přístup servisních týmů na různých úrovních – technické, aplikační či konzultační

 

Široký tým zkušených odborníků

Vysoký počet specialistů rovnoměrně pokrývajících celou ČR, nadnárodní podpora komplexních projektů

 

Rychlé dodávky a dobrá dostupnost zboží 

Standardní dodávky do 24 hodin a dobrá dostupnost zboží díky konceptu přímých objednávek

Máte nějaké dotazy?
KONTAKTUJTE NÁS
 1. Uživatelská příručka cobas® pure integrated solutions.
 2. Nabídka testu Elecsys cobas pure – analýza (zdrojové příbalové letáky cobas e pack green).
 3. cobas pure – AutoCal odhadovaná úspora času – interní výpočet.
  Platí pro běžné každodenní pracovní vytížení ve srovnání s cobas® 6000 analyzer series (cobas c 501 module, cobas e 601 module) ve středně velké komerční laboratoři.
 4. cobas pure – zastavěná plocha – interní dokument.
 5. Nabídka testu Elecsys cobas pure – analýza (zdrojové příbalové letáky cobas e pack green, databáze CMP).
 6. Nabídka testu klinické chemie cobas pure – analýza (zdrojové příbalové letáky cobas c pack green).
 7. Soubor interních diagnostických dat Roche – zpráva GCS / produktové zprávy Q1/2020, finanční zpráva CPS z Tableau, ICB Q1 2020.

Systém cobas® pure se skládá z transportní jednotky pro vzorky a až 2 analytických modulů dle vašich potřeb.

 

Detaily jednotlivých modulů

Čelní pohled na cobas pure integrated solutions

Transportní jednotka pro vzorky

Transportní jednotka (SSU) účinně řídí pohyb stojánků celým přístrojem. Jednotka je vstupem i výstupem pro vzorkové, kalibrační i  kontrolní stojánky.

Vstupní kapacita umožňuje nepřetržité vkládání až 50 vzorků najednou, kapacita na výstupu také dovoluje vyjímání až 50 vzorků. Vstupní jednotka zahrnuje také statimový vstup pro urgentní vzorky, rotor pro stojánky;a čtečku barkódů pro ISE elektrody. Maximální průchodnost transportní jednotky je až 450 vzorků za hodinu (90 stojánků/hod.).

Analytický modul cobas e 402 

cobas e 402 provádí více než 100 různých imunotestů, včetně měření anémie, kostních markerů, štítné žlázy, plodnosti, nádorových markerů, infekčních onemocnění, zánětů a sepse aj.

Modul cobas e 402 disponuje výkonem až 120 testů/hod. a zahrnuje 9minutové STAT aplikace pro urgentní testy. Reagenční kruh tohoto modulu má 28 chlazených pozic.

 

Analytický modul cobas e 402

Analytický modul cobas c 303 

Fotometrický modul cobas c 303 provádí více než 110 různých aplikací klinické chemie, včetně měření proteinů, enzymů, substrátů, elektrolytů, drog (DAT) a terapeutických léčiv (TDM).

cobas c 303 je dimenzován na výkon až 450 fotometrických testů/hod. a je dodáván s integrovanou jednotkou ISE poskytující až 450 ISE testů/hod. Celkový výkon modulu ve smíšeném režimu včetně ISE je 750 testů/hod. (450 ISE a 300 fotometrických testů/hod.).
cobas e 303 má 42 chlazených reagenčních pozic.

 

Analytický modul cobas c 303

Fotografie detailu cobas pure
modul cobas e 402
Analytický modul cobas e 402

 

 • Imunochemický analytický modul
 • Heterogenní imunotesty
 • Výkon až 120 testů za hodinu*
 • 28 reagenčních pozic
 • Jednorázové testovací špičky a jednorazové nádobky
  vylučující možnost kontaminace
 • Detekce hladiny ve vzorku, detekce sraženiny, detekce pěny

 

Zjistit více

modul cobas c 303
Analytický modul cobas c 303

 

 • Analytický modul pro klinickou chemii a iontově selektivní testování
 • Fotometrické a turbidimetrické testování na modulu c 303 a potenciometrie pro stanovení koncentrace elektrolytů (Na+, K+ a Cl-) na jednotce ISE
 • Výkon* 
  • Až 450 fotometrických testů/hod.
  • Až 450 ISE testů/hod.
  • Až 750 testů/hod. (smíšený fotometrický a ISE režim)
 • 42 reagenčních pozic
 • Zabezpečení integrity vzorku pomocí sérových indexů, detekce hladiny kapaliny ve vzorku, detekce sraženiny, detekce pěny
 • Bezkontaktní ultrazvukové míchání vzorku a reagencie

 

Zjistit více

* Provozní kapacita se může lišit v závislosti na kombinaci zadání testů na vzorek

Reference: Uživatelská příručka k cobas® pure integrated solutions, 2/2022, v. 1.1

cobas® pure integrated solutions je plně automatizovaný, počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických, imunochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách aj. Systém je vytvořen modulárně použitím analytických jednotek cobas c 303 a cobas e 402. K analýze uvedených typů vzorků systém využívá potenciometrii pro stanovení elektrolytů (NA+, CL-, K+) na jednotce ISE, fotometrii na fotometrickém modulu cobas c 303 a technologii elektrochemiluminiscence na imunochemickém modulu cobas e 402. Systém cobas® pure může být provozován vyškolenou obsluhou v klinických laboratořích. Více informací o zdravotnickém prostředku in-vitro najdete na portálu go.roche.com/Navody.