Řada cobas® 8100 automated workflow series

3D inteligence v automatizaci laboratoře

Obrázek cobas® 8100 automated workflow series

Inteligentní transport vzorků u systému cobas® 8100 umožňuje krátký a předvídatelný čas zpracování vzorku (TAT), včetně prioritního zpracování naléhavých vzorků. Díky flexibilním pracovním postupům, včasné detekci chyb a plně automatizovanému dodatečnému testování umožňuje systém cobas® 8100 přizpůsobit řešení individuálním potřebám jednotlivých laboratoří, kde na prvním místě bude vždy kvalita.

Ať už se vaše laboratoř potřebuje vypořádat s vysokou provozní kapacitou, krátkými dobami zpracování vzorku nebo oběma těmito náročnými úkoly, cobas® 8100 automated workflow series bude splňovat její měnící se potřeby a umožní vám pracovat rychleji a efektivněji.

cobas 8100 automated workflow series
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Ať už v laboratoři usilujete o vysoký výkon, krátké intervaly vydání výsledků nebo obojí, cobas® 8100 automated workflow series dokáže naplnit měnící se potřeby vaší laboratoře, což vám umožní pracovat rychleji a efektivněji.

Kvalita na prvním místě

 

V rané preanalytické fázi provádějí automatizovaná řešení Roche rozsáhlou kontrolu vzorků pro maximální efektivitu pracovního provozu:

 • Kontrola kvality vzorku pomocí optické kamery s vysokým rozlišením umožňuje detekci normálních, hemolytických, lipemických a ikterických vzorků
 • Identifikace typu zkumavek
 • Laserová detekce hladiny kapaliny

 

Provoz dle vašeho přání 

 

Personalizovaný provoz vám umožňuje vybrat si z primárního, alikvotního nebo smíšeného režimu:

 • Primární - klade důraz na efektivní využívání spotřebního materiálu
 • Alikvotní - zaručuje integritu vzorků, možnost paralelního testování a kratší TAT
 • Smíšený - umožňuje těžit z výhod obou provozních režimů

 

Krátká a předvídatelná doba zpracování vzorku (TAT)

 

 • Inteligentní 3D přeprava zkumavek pomáhá laboratořím zlepšit péči o pacienty tím, že nabízí spolehlivé výsledky v předvídatelně krátkých termínech, a to i během provozu ve špičce 
 • Víceúrovňová a obousměrná přeprava zkumavek: prázdné držáky zkumavek a držáky se zkumavkami se pohybují odděleně, aby nedošlo k dopravní zácpě 
 • Zkumavky mají vždy jasný cíl a nekrouží po dráze, což zaručuje zpracování systémem „první tam, první ven“ (FIFO) 
 • Pokud není zpracování vyžadováno, mohou zkumavky moduly obejít 
 • Pracovní režim STAT

 

Flexibilní skladování zkumavek

 

Řešení s cobas® 8100 nabízí 3 koncepty skladování, které zajišťují rychlý přístup ke zkumavce, jakmile je zapotřebí. 

 • Krátkodobé skladování pro okamžité opětovné zpracování 
 • Střednědobé skladování v krátkodobém skladovacím prostoru - pro optimalizované zpracování doplňkových požadavků ve stejný den 
 • Dlouhodobé skladování

 

Maximální konsolidace

 

 • Široké portfolio reagencií pro konsolidaci 98 % nebo větší části rutinního zatížení sérologického pracoviště
 • Navrženo pro konsolidaci imunologie, klinické chemie, hematologie, koagulace, vybraných analyzátorů třetích stran a archivace
 • Systém cobas® 8100 plně automatizuje laboratorní proces od vstupu vzorku po archivaci
 • Integrovaná postanalytická řešení s krátkodobým skladovacím prostorem pro doobjednávky do jednoho dne

cobas 8100 – 3D intelligence v automatizaci laboratoře

Systém cobas 8100 přináší flexibilní, plně automatizované workflow s včasnou detekcí chyb. Získáte tedy čas, který potřebujete k optimálnímu využití laboratoře, a kvalita je tak vždy na prvním místě.

Ženevská fakultní nemocnice HUG a Roche

Ženevská fakultní nemocnice (HUG) je jedním z nejprestižnějších lékařských ústavů na světě. Seznamte se s týmy HUG a Roche, které vybudovaly nový plně automatizovaný systém nejlepší laboratorní péči o pacienty.

Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nizozemsko

Erasmus MC zaměstnává téměř 12 000 osob, disponuje přibližně 1 320 lůžky a ročně v klinické chemii, imunologii a hematologii zpracuje 5–6 milionů testů, řadí se tedy mezi 10 nejlepších lékařských ústavů v Evropě.

Roku 1997 uzavřely společnosti Erasmus MC a Roche dlouhodobé partnerství, které trvá dodnes.

Stáhnout brožuru (v angličtině)