Vilkår for Brug

Oplysningerne på denne webside er kun til generelle oplysnings- og uddannelsesmæssige formål. 

Inden du får adgang til eller bruger websiden, som du har linket til ("Websiden"), skal du læse og gennemgå denne vilkår for brug grundigt, da enhver brug af eller adgang til websiden er en bekræftelse af, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for brug, kan du ikke få adgang til eller bruge websiden.

Brug af webside

Oplysningerne på denne webside er kun til generelle oplysnings- og uddannelsesmæssige formål. Websiden giver dig ikke nogen råd eller henstillinger af nogen art og bør ikke påberåbes som grundlag for nogen beslutning eller handling. Du rådes til at konsultere professionelle rådgivere på det relevante område med hensyn til anvendeligheden af et bestemt aspekt af indholdet.

Ingen tilbud eller anmodning

Informationerne på denne webside udgør ikke noget tilbud eller nogen anmodning om køb eller salg af, handel med eller transaktioner af nogen Roche-værdipapirer. Investorer kan ikke benytte disse informationer i beslutninger om investeringer.

Ingen garanti eller erstatningsansvar

Selvom Roche i stort omfang tilstræber at videregive nøjagtige og opdaterede informationer, giver vi ingen tilkendegivelser eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de informationer, der gives på denne webside, og vi fralægger os ethvert erstatningsansvar i forbindelse med anvendelsen af denne webside og eventuelle andre websider, der henvises til fra denne webside. Roche kan når som helst ændre denne webside uden varsel, men påtager sig intet ansvar for at opdatere websiden. Ved at bruge Websiden accepterer du risikoen for, at oplysningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige eller måske ikke opfylder dine behov eller krav. Hverken Roche eller nogen anden part, der er involveret i fremstilling eller levering af denne webside eller eventuelle andre websider, der henvises til fra denne webside, kan gøres erstatningsansvarlige på nogen som helst måde for eventuelle direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader eller pønalt begrundede skader, der måtte opstå som følge af brugernes adgang til, anvendelse af eller manglende mulighed for at anvende denne webside eller fra din tillid til enhver information, der er indeholdt her eller på en anden webside, der er linket til fra denne webside. Denne begrænsning omfatter skader eller alle vira, som kan påvirke dit computerudstyr.

Erstatning

Du accepterer at erstatte, forsvare og holde Roche, dets chefer, direktører, medarbejdere, agenter, leverandører og partnere skadesfri fra og imod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af en overtrædelse fra dig af disse betingelser for brug.

Privatliv

Roche respekterer websidens brugeres privatliv. Der henvises til Roches Beskyttelse af personlig oplysninger, der forklarer brugernes rettigheder og ansvar med hensyn til oplysninger, der er beskrevet på websiden.

Fremsynede informationer

Denne webside kan indeholde fremsynede informationer. Sådanne informationer er underkastet flere forskellige betydelige uvisheder, herunder videnskabelige, erhvervsmæssige, økonomiske og finansielle faktorer, og de faktiske resultater kan derfor adskille sig markant fra de viste. Roche påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder eller udviklinger.

Links

Websiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, der ikke ejes eller styres af Roche. Sådanne links er kun tilgængelige for nemhedens skyld. Indholdet af tredjeparts websider er ikke udtryk for Roches mening, og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for alle tredjepartsinformationer samt anvendelsen af sådanne. Deling af et tredjepartslinks indebærer ikke en anbefaling fra Roche.

Medicinske oplysninger

Websiden kan indeholde generelle oplysninger vedrørende forskellige medicinske tilstande og deres behandling. Sådanne oplysninger er kun til orienteringsformål og er ikke ment som erstatning for rådgivning fra en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. Patienter bør ikke bruge de heri indeholdte oplysninger til diagnosticering af et helbreds- eller sundhedsproblem eller en sygdom. Patienter bør altid rådføre sig med en læge eller andet sundhedspersonale for medicinsk rådgivning eller information om diagnose og behandling.

Ikke-fortrolige oplysninger

Med forbehold for eventuelle gældende vilkår og betingelser, der er angivet i vores Beskyttelse af personlige oplysninger, kan og vil enhver form for kommunikation eller andet materiale, du sender til os via internettet eller poster på en Roche-webside via e-mail eller på anden måde, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blive betragtet som ikke-fortroligt, og Roche har ingen form for forpligtelse med hensyn til sådanne oplysninger. Roche har frihed til at anvende ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i en sådan meddelelse til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

Varemærker

Alle produktnavne, uanset om de er vist med stort tryk eller med varemærkesymbolet, er varemærker, der ejes af eller er licenseret til et medlem af Roche-koncernen (Roche, dets datterselskaber, beslægtede selskaber eller dets licensgivere eller joint venture-partnere), medmindre andet er angivet. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andre materialer, undtagen som tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med ophavsret og varemærkeret samt enhver anden gældende lov.

Ophavsret

Alt indhold på Websiden er underlagt ophavsretlig beskyttelse. Indholdet på Roche-websider må ikke kopieres andet end til ikke-kommerciel individuel reference med alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige mærkninger bibeholdt og må derefter ikke genkopieres, gengives eller på anden vis omfordeles. Enhver gengivelse, genudsendelse eller anden brug er strengt forbudt uden udtrykkelig accept fra Roche. Anmodninger om tilladelse til at kopiere informationer på denne webside skal rettes til Roches webmaster.

Ugyldigt, hvor det er forbudt

Websiden og dens indhold skal opfylde love og regler i Danmark. Selvom oplysningerne på hjemmesiden er tilgængelige for brugere uden for Danmark, er oplysningerne vedrørende Roches produkter kun beregnet til brug for indbyggere i Danmark. Andre lande kan have love, lovkrav og medicinsk praksis, der adskiller sig fra dem i Danmark. Websiden linker til andre websider produceret af Roches forskellige driftsafdelinger og datterselskaber, hvoraf nogle er uden for Danmark. Disse websider kan have oplysninger, der kun er relevante for det pågældende oprindelsesland. Roche forbeholder sig ret til at begrænse levering af sine produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion og/eller til at begrænse mængderne af produkter eller tjenester, vi leverer. Ethvert tilbud på ethvert produkt eller en tjeneste udlagt på Websiden er ugyldigt, hvor det er forbudt.

Lovvalg

Disse Vilkår for brug og din brug af Websiden reguleres af Danmarks lovvalg uden hensyntagen til dens lovkonflikter. Enhver retssag eller -procedure i forbindelse med Websiden skal udelukkende anlægges for de danske domstole.

Andet

Hvis nogen bestemmelse i disse Betingelser for brug anses for ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, skal en sådan bestemmelse afbrydes uden at påvirke håndhævelsen af alle resterende bestemmelser. Roche forbeholder sig ret til at ændre eller slette materiale fra Websiden til enhver tid efter eget skøn.

Retningslinjer for debat på Roche Diagnostics’ sociale medier

Vi byder dig velkommen som bruger af vores sociale mediekanaler.

Roche Diagnostics A/S er repræsenteret på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Vi leverer diagnostiske løsninger til hele det danske sundhedsvæsen. Alt fra udstyr til den private bruger i hjemmet til avancerede og innovative, integrerede løsninger til laboratorier og hospitaler. Og vi deltager i debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

På de sociale medier indgår vi i samtaler og deler nyheder og perspektiver om diagnostikkens potentiale, muligheder og udfordringer. Det gør vi blandt andet for at øge viden om diagnostik i befolkningen og illustrere den værdi, som diagnostiske løsninger skaber for både patienter og sundhedsvæsenet og dermed samfundet.

Vi håber, vores tilstedeværelse på de sociale medier kan inspirere til en bred debat om, hvilken rolle diagnostikken kan og skal spille i vores sundhedsvæsen.

Vi vil meget gerne have dig som deltager i debatten på vores sociale medier om diagnostik, og hvilken rolle diagnostikken kan og skal spille i vores sundhedsvæsen. Derfor har vi sammensat nedenstående retningslinjer for den gode stil, der er en forudsætning for en inspirerende og givende debat på vores platforme.

Du er meget velkommen til at kommentere, dele og spørge ind til Roche Diagnostics’ arbejde og diagnostikkens bidrag til det danske sundhedsvæsen:

1: Skriv altid i en god tone.

2: Giv gerne ris, ros og forslag, men gør det sobert og konstruktivt.

3: Undgå at videregive personlige og private oplysninger om såvel dig selv som andre.

4: Vi accepterer ikke kommercielle kommentarer og øvrigt indhold, der kan opfattes som spam.

5: Skriv ikke kommentarer eller indlæg, der er intimiderende, diskriminerende, injurierende eller på anden vis i strid med lovgivningen.

6: Skriv udelukkende kommentarer, der relaterer sig til det konkrete emne inden for diagnostikken, og som danner udgangspunkt for den pågældende tråd.

7: Indlæg, der mod forventningen ikke overholder kodeks for god tone, er irrelevante for det pågældende emne og debat, eller som indeholder faktuelt forkerte oplysninger, vil uden varsel blive fjernet af sidens administrator. Brugere, der bryder regler og retningslinjer, kan blive blokeret uden varsel.

8: Roche Diagnostics fralægger sig ethvert ansvar for kommentarer opslået på vores sociale mediekanaler, der ikke er publiceret eller godkendt af Roche Diagnostics Danmark A/S.

Generel kontakt til Roche Diagnostics Danmark:

For kontakt af generel karakter til Roche Diagnostics henviser vi til kontaktoplysninger inde på vores Kontakt side.

Rapportering:

Indberetning af utilsigtede produktrelaterede hændelser skal ske til følges mailadresse:

kundesupport.dk@roche.com

Roche Diagnostics behandler indberetninger om utilsigtede hændelser relateret til brugen af vores produkter med stor alvor. Håndteringen er underlagt såvel interne som eksterne branche- og lovgivningsmæssige standarder og regler. Vores sociale kanaler indgår ikke i denne proces og må derfor ikke benyttes.

Indberetninger til ovenstående mailadresse ekspederes i første omgang på vores kontor her i Danmark og kan derfor formuleres på enten dansk eller engelsk.