Roche i nordjysk sundhedssamarbejde

Roche i Danmark indgår partnerskabssaftale med Region Nordjyllands Health Hub Region North og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (SUND). I samme forbindelse åbner Roche et regionalt hub i Nordjyllands Videnpark (NOVI).
 

Roches tre danske selskaber har indgået en partnerskabsaftale med Regionen Nordjylland, Health Hub Region North, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, SUND.

Aftalen har til formål at skabe rammerne for et partnerskab mellem Roche, Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Falkultet på Aalborg Universitet (SUND) til gavn for alle parter inden for sundhedsrelateret forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder udvikling af sundhedsteknologier og styrkelse af det biovidenskabelige miljø i regionen.

Et omdrejningspunkt vil være samarbejde om aktiviteter relateret til de to regionale sundhedscentre, Health Hub Region Nordjylland, som er grundlagt af Spar Nord Fonden, og Health Hub AAU. De to sundhedscentre i Region Nordjylland fungerer som udgangspunkt for sundhedsinnovation og et indgangspunkt, der forener studerende, forskere, klinikere og industrien til at støtte sundhedsinnovation og klinisk iværksætteri til gavn for patienter, sundhedspersonale og vækst i regionen.
 

Tættere og systematisk samarbejde
 

Det overordnede mål med aftalen er at etablere et tættere og mere systematisk samarbejde mellem partnerne med speciel fokus på nogle specifikke nøgleområder, som partnerne i fællesskab er blevet enige om kan udvikles til specifikke samarbejder.

De tre partnere er eksempelvis enige om at undersøge mulighederne for aktiviteter i forhold til uddannelsesområdet, hvor Roche eksempelvis gennem gæsteforelæsninger vil tilbyde at levere ekspertise, viden og indsigt fra et industriperspektiv. 

Studerende og studentergrupper vil ligeledes blive tilbudt mulighed for at komme på et to-dages virksomhedsbesøg hos Roches danske datterselskaber. Det indgår også i aftalen, at Roche vil tilbyde forskere og klinikere lignende mulighed for at besøge koncernens tre danske selskaber med mulighed for dialog mellem parterne om emner inden for biovidenskab.

Gruppen er ligeledes enige om at undersøge mulighederne for aktiviteter i forhold til potentielle samarbejder om sundhedsinnovationsprojekter, eksempelvis muligheden for at engagere innovative forskere, klinikere, studerende og nystartede virksomheder til at arbejde med sundhedsinnovation og forskningsprojekter tæt knyttet til udækkede kliniske behov identificeret af Region Nordjylland, SUND eller Roche individuelt eller samlet og derved stimulere udviklingen af ​​nye sundhedsløsninger baseret på gensidige interesser.
 

Konferencer og hub
 

Parterne vil også forfølge mulighederne for at arrangere fælles konferencer i regionens og SUND’s faciliteter med fokus på ​​sundhedsinnovation og iværksætteri.

Som en udløber af partnerskabsaftalen åbner Roche en hub i Nordjyllands Videnpark (NOVI) med lokaler på adressen Alfred Nobels Vej 27 over for det nye Aalborg Universitetshospital.

Videnskabsparken har med dens placering tæt på regionens kontorer og universitetet til formål at skabe et grundlag for samarbejde i et kreativt og innovativt miljø mellem erhvervssektorens udviklingsmiljøer og videncentrenes forskningsmiljøer.

”Her på Aalborg Universitet er vi begejstrede for det nye ’naboskab’. Det ligger i vores dna at samarbejde på tværs. Både på tværs af fagligheder som læger, ingeniører og humanister, men også på tværs af alle de aktører, der tilsammen kan sikre, at ny viden kommer patienterne og sundhedsvæsenet til gavn,” udtaler rektor ved AAU, Per Michael Johansen.

Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen, deler denne begejstring:

”På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er digital health i højsædet, og et tæt samarbejde med en af verdens førende virksomheder inden for den medico-tekniske industri er helt essentielt for os.”

Fra Roche er der ligeledes store forventninger til partnerskabet:

”Vi er opmærksomme på potentialet og talentmassen i regionens uddannelses- og videnskabsmiljøer. Det store fokus på at samle de relevante fagligheder til at udvikle de bedste sundhedsløsninger og uddanne de dygtigste sundhedsprofessionelle er unik for Aalborg Universitet og meget tiltalende.

Hvis vi bringer det sammen med de kompetencer, vi kan tilbyde som industripartner, tror vi på, at vi sammen vil kunne udvikle innovative sundhedsløsninger, der i første omgang vil kunne skabe værdi for patienterne og sundhedssektoren og dermed i hele regionen. Derefter vil vi meget gerne sammen med partnerne se på muligheden for at brede løsningerne ud til resten af landet og til vores globale hovedkvarter,” udtaler de administrerende direktører for Roche i Danmark, Bo Ritsmar fra Roche Innovation Center Copenhagen, Tim Himes fra Roche Diagnostics A/S og Richard Wright fra Roche Pharmaceuticals, og slutter:

”Drøftelserne med regionen og hospitalet har inspireret os til at komme tættere på vores samarbejdspartnere og vores fælles aktiviteter og projekter her i regionen, og derfor vælger vi at forsøge os med oprettelsen af en Roche-hub med lokaler tæt på vores samarbejdspartnere i Nordjylland.”

Hubben er placeret i Nordjyllands Videnpark (NOVI), som er en af Danmarks mest innovative forskerparker.

NOVI råder over i alt 10 kontorbygninger med både domiciler, individuelle kontorer og coworking. De huser sammenlagt mere end 2.500 medarbejdere fordelt på 200 virksomheder, som sammen skaber et kontor- og forskningsmiljø, der forener nytænkning, netværk og innovation.

Roches lokaler ligger i den 11.673 m2 store bygning NOVI 8 med adresse på Alfred Nobels Vej 27, der er opdelt i cirka 25 lejemål med fortrinsvis større internationale virksomheder. Fra lokalerne er der udsigt til byggeriet af det nye supersygehus, Aalborg Universitetshospital, i den ene retning og til Aalborg Universitet i den anden retning. Lokalerne er indrettet med fokus på bæredygtighed, æstetik og funktionalitet

Roches danske selskaber har sammen eller enkeltvis tillige partnerskabsaftaler med Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Business School (CBS), Nordic Health Lab og Health Tech Hub Copenhagen.


 

Partnerne:

 

Region Nordjylland:
 

RN er en af ​​de fem regioner i Danmark med 580.000 borgere.

RN fokuserer på at sikre et sundhedsvæsen præget af udvikling og høj kvalitet med hensyn til behandling. Udover behandling af patienter inkluderer RNs kernetjeneste uddannelse, forskning og innovation i tæt samarbejde med videninstitutionerne og den private sektor og derved understøtter vækst og udvikling i RN. Regionen har en solid og lang historie med at drive forsknings- og innovationsprojekter frem til gavn for patienterne, sundhedspersonale og væksten i regionen.

RN deltager i flere forsknings- og innovationsinitiativer - en af ​​dem er etableringen af ​​Health Hub - grundlagt af Spar Nord Fonden. Health Hub - Grundlagt af Spar Nord Fonden engagerer stærke interne netværk af klinikere for at identificere udækkede behov for sundhedsinnovation i den primære og sekundære sektor. Health Hub samarbejder med vidensinstitutionerne og involverer innovative studerende til at arbejde på innovationsprojekter tæt knyttet til kliniske udækkede behov og derved stimulere udviklingen af ​​unge talenter og iværksættere i RN. En tredje dimension af Health Hub - Grundlagt af Spar Nord Fonden er det offentlig-private samarbejde, og at life science-branchen (både pharma og medtech) opfordres til at engagere sig i Health Hub-aktiviteter. Ambitionen er, at Hub-aktiviteterne fremmer synergi i co-creation med klinikere, videninstitutioner og life science-industrien.

Health Hub - Grundlagt af Spar Nord Fonden giver adgang til et inkubatormiljø - tæt på hospitalet, hvor studerende, virksomheder og klinikere kan arbejde tæt sammen om kliniske innovationsprojekter.

Endvidere giver Health Hub - grundlagt af Spar Nord Fonden adgang til specialkompetencer samt økonomiske ressourcer til projekter, der er forbundet med Health Hub. Dette for at støtte sundhedsinnovationsprocesser og stimulere klinisk iværksætteri.
 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU:

 

Aalborg Universitet (AAU) er et universitet, som udover at favne alle de videnskabelige discipliner er kendt for at vægte samarbejde både i og uden for universitetets bygninger højt - med erhvervslivet, industrien og det omgivende samfund. På AAU dyrkes det tværdisciplinære - og naturvidenskaben, sundhedsvidenskaben, samfundsvidenskaben og humaniora griber derfor ind i hinanden.

Samarbejdet mellem forskellige fagligheder er også kendetegnende for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, hvor denne partnerskabsaftale er forankret. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der en tæt forbindelse mellem forskning og klinisk praksis, og særligt i samarbejdet mellem læger og ingeniører findes løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU, har internationalt anerkendt sundhedsforskning inden for blandt andet digital health, kardiologi, smertevidenskab, neuro engineering og klinisk sundhedstjenesteforskning og en lang tradition for at bringe forskningen et skridt videre via innovation og kommercialisering, så ny viden også fører til reelle positive forandringer for patienterne.

Læs mere om AAU i folderen ’Sammen skaber vi viden for verden’ her:  

http://www.e-pages.dk/aalborguniversitet/825/html5/

 

Roche:

Roche (F. Hoffmann-La Roche AG) er et schweizisk multinationalt sundhedsfirma, der opererer globalt inden for to områder; lægemidler og diagnostik. Dertil kommer Roches engagement inden for forskning og udvikling, hvor Roche bidrager med life science-industriens største private budget. I seneste regnskabsår investerede Roche globalt 81 milliarder kroner i forskning og udvikling. Roche Innovation Center Copenhagen er ét af koncernens syv globale forskningscentre.

I Danmark varetages aktiviteterne af datterselskaberne Roche Pharmaceuticals A/S, Roche Diagnostics A/S med den tilhørende Roche Diabetes Care-division med kontor i Hvidovre syd for København samt Roche Innovation Center Copenhagen med kontor i Forskerparken i Hørsholm nord for København. Dermed er Roche repræsenteret i hele værdikæden inden for moderne life science fra forskning, over diagnostik til behandling, hvilket er ganske unikt for et udenlandsk selskab. Roches 60 kliniske forsøg i Danmark sidste år er det højeste antal udført af samme virksomhed herhjemme. Alle tre selskaber indgår i partnerskabet.

Roche i Danmark har speciel fokus på diagnostik (digitale løsninger, patientstrømme, hjerte- og kar-sygdomme, kvinders sundhed, onkologi, infektionssygdomme samt automatisering og robotik, diabetesbehandling og farma (immunologi, infektionssygdomme, neurovidenskab, oftalmologi, sjældne sygdomme, onkologi og immunterapi). Derudover er Roche dedikeret til at støtte udviklingen af ​​et bæredygtigt sundhedssystem ved at skabe nye løsninger sammen med sundhedssystemet for at forbedre patientresultatet.