Nyheder

Kampen for kvinders sundhed kæmpes hele året

Kvindernes internationale kampdag giver også anledning til at have fokus på kvinders sundhed.

På denne dag bringer vi derfor fire korte nedslag som eksempler på sygdomsområder, vi har viden og ekspertise inden for.

 

Livmoderhalskræft

Herhjemme diagnosticeres omkring 350 kvinder årligt med livmoderhalskræft.

Men risikoen for livmoderhalskræft nedsættes ved screening. For hvis celleforandringerne bliver opdaget og behandlet tidligt, kan sygdommen undgås. Derfor gentager vi gerne vores opfordring til at lade screening smitte.

 

Knogleskørhed

Mere end 172.000 danskere er diagnosticeret med knogleskørhed, men to til tre gange så mange lever med sygdommen uden at vide det.

Det er typisk kvinder over 50 år, som rammes af sygdommen, hvor knoglemassen og styrken nedsættes, så risikoen for knoglebrud øges. Faktisk lever mange uden symptomer, helt indtil der opstår et knoglebrud. Sygdommen resulterer i knoglesammenfald i ryghvirvlerne, som medfører lændesmerter.

I modsætning til livmoderhalskræft kan vi selv gøre en forebyggende indsats for at undgå knogleskørhed; tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin, regelmæssig motion, begrænset forbrug af alkohol og undladelse af rygning reducerer risikoen markant.

 

Ufrivillig barnløshed

Nedsat frugtbarhed er en af de mest udbredte kroniske sygdomme blandt de 20-45-årige i Norden.

Det har medført, at hver tiende kvinde og hver femte mand i dag slet ikke får børn, eller de får færre børn end ønsket. 

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder er i dag 29,3 år. Det er medårsag til, at 16-26 % af alle, som ønsker at få børn, vil have svært ved at få dem.

Der er desuden en meget stor del af befolkningen, som har ingen eller ringe viden om sammenhængen mellem for eksempel kvinders alder og fertilitet, og hvad de afledte konsekvenserne af at vente med at få børn kan være.

 

Svangerskabsforgiftning

Præeklampsi hedder det på fagsproget. Noget misvisende kaldes det for svangerskabsforgiftning i daglig tale.

For man ved, der ikke er tale om en forgiftning, men man kender til gengæld ikke årsagen til, at 2-3 % af gravide kvinder rammes af en tilstand, hvor den pågældende får forhøjet blodtryk og æggehvidestoffer (proteiner) i urinen typisk 20 uger inde i graviditeten.

Men risikoen forøges tættere på terminen med de fleste tilfælde af svangerskabsforgiftning inden for den sidste måned før termin. 

Svangerskabsforgiftning kan ulykkeligvis have potentielt dødelig udgang for både mor og barn. Det er til gengæld muligt at identificere gravide i risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning i 1. trimester og på den baggrund indlede forebyggende behandling.

 

Roches indsats:

Hos Roche foregår kampen for kvinders sundhed også på årets øvrige 364 dage.

Du kan læse meget mere om vores indsats i linkene herunder:

https://www.roche.com/research_and_development/what_we_are_working_on/womens-health.htm

Du kan også læse mere om vigtigheden af screening for livmoderhalskræft i vores danske kampagne ”screening smitter”.

 

Øvrige kilder:

Dertil kommer en lang række andre kilder til oplysning om de fire sygdomsområder:

 

Livmoderhalskræft og screening:

https://www.cancer.dk/livmoderhalskraeft-collumcancer/statistik-livmoderhalskraeft/

https://www.cancer.dk/livmoderhalskraeft-collumcancer/screening-livmoderhalskraeft/

 

Knogleskørhed:

https://www.osteoporose-f.dk/

 

Ufrivillig barnløshed:

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2018/februar/verdens-foerste-tvaernationale-initiativ-for-forebyggelse-af-ufrivillig-barnloeshed.aspx

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/assisteret-reproduktion

 

Svangerskabsforgiftning:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet/sygdomme/komplikationer-i-graviditeten/svangerskabsforgiftning-praeeklampsi/

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5bac84e7652dea0a1b5fb489/1538032877105/180924+PE-guideline-final+sandbjerg.pdf