cobas® 5800 System

Innovation for alle

cobas® 5800 System

Performance er noget, man skal forvente. Ikke noget, man skal håbe på

 

Laboratorier står over for både at skulle effektivisere på omkostningssiden og skabe værdi og vækst, samtidig med at medarbejdernes produktivitet skal styrkes, og der skal skabes bedre beslutningsgrundlag for patienterne. Det skaber ofte et komplekst samspil, hvor man skal finde en hårfin balance mellem fleksibilitet, performance, effektivitet,  værdi, bæredygtighed og succes.

 

Hvordan kan laboratorierne finde  denne balance?

cobas® 5800 Systemet bidrager ved at gøre auto- matisering, konsolidering, integration og standard- isering mere tilgængelig for alle.

Roches gennemprøvede  molekylære koncept fra cobas® 6800 og cobas® 8800 leveres nu i en kompakt størrelse, der garanterer førsteklasses performance og alsidighed med kun marginalt pladskrav. Det er den komplette analysemenu fra cobas® 6800 og cobas® 8800, som bliver tilgængelig på cobas® 5800 Systemet.

Automatisering

Mulighed for bedre produktivitet og færre fejl

 

 • Minimer hands-on-tiden med fuldautomatiserede
 • Maksimer produktiviteten med kontinuerlig loadning af prøver og forbrugsartikler
 • Giver mulighed for kørsel af STAT (Short Turnaround Time)-prøver
automation
consolidation

Konsolidering

Maksimer nytteværdien af pladsen på laboratoriet 

 

 • Konsolider hovedparten af rutineanalyserne på en enkelt platform*
 • Udfør IVD-analyser og LDT-analyser på et system med cobas omni Utility
 • Effektiviser brugen af instrumenter med en omfattende analysemenu

*Afhænger af tilgængelighed i dit land

Integration

Let at skalere, hvis behovene ændrer sig

 

 • Kan opkobles på jeres eksisterende IT-infrastruktur
 • Udnyt Roches IT-løsninger, og generer viden om jeres laboratorium for at øge produktiviteten
 • Drag fordel af præanalytisk automatisering, og simplificer arbejdsgangen
integration
standardisation

Standardisering

Opnå konsistens på tværs af cobas® X800 systemerne

 

 • cobas® 5800 har fælles analyser og reagenser med cobas® 6800 og cobas® 8800
 • Opnå konsistente patientresultater på tværs af laboratorier, der benytter cobas® X800 systemerne
 • Indbyggede skaleringsmuligheder gør det muligt at omstille produktionen, når testbehovet ændrer sig
Molecular Work Area Visual

Molecular Work Area

Molecular Work Area er en skalerbar totalløsning, der konsoliderer og automatiserer  analysering af molekylærprøver. Med cobas® 5800 er der nu endnu mere fleksibilitet i  Molecular Work Area. Vi giver jer mulighed for, ved hjælp af vores konsulenter, at  tilpasse en løsning, der passer til jeres behov. 

cobas® 5800 Systemet skærer  ikke hjørner. Den passer perfekt  ind i dem.

 

Få stor produktivitet pr. kvadratmeter med et bredt udvalg af analyser samlet på meget lidt plads og  fuldautomatiserede og standardiserede arbejdsgange.

cobas® 5800 System

Et væld af funktioner, minimale pladskrav

Mere kapacitet, forbedrede funktioner, større effektivitet.

 • 20–150 prøver pr. dag
 • Stort udvalg på mere end 25 analyser*
 • Altid op mod 15 analyser om bord assays onboard
 • Op mod 6 forskellige analyser i en enkelt kørsel
 • Op mod 144 resultater på et 8-timers skift
 • Kontrolkoncept, der kan tilpasses
 • Walkaway-tid på op til 8 timer**
 • Kompakt størrelse: 134 cm x 79 cm
 • Mulighed for at prioritere prøver og analyser


*Kan variere efter tilgængelighed i dit land. **Walkaway-tid afhænger af, hvor mange kørsler der er sat i gang (ved kontinuerlig analysering >96 tests pr. skift kan walkaway-tiden være mellem 4-8 timer). 

5800 throughput

Kapacitet for cobas® 5800 Systemet


cobas
® 5800 Systemet er i familie med cobas® 6800 og cobas® 8800 Systemerne og  deler fælles analysemenu og reagenskoncept. 

Registreringsstatus

IVD

Pakningsindlæg

adgang til pakningsindlæg via Roche Diagnostics’ hjemmeside i dit land.