Andet

Roche Healthcare Consulting

”sammen kan vi ændre status quo”

Introduktion

Vores sundhedsvæsen står over for store forandringer i disse og de kommende år. Med en stigende ældre befolkning og mange patienter med kroniske sygdomme er det danske sundhedsvæsen mere end nogensinde før under pres. Indføring af digitalisering og værdibaseret styring kræver også mange ændringer i den nuværende struktur og eksisterende processer.

Hvordan sikrer vi sammen, at det danske sundhedsvæsen fremover fortsat er blandt de bedste i verden med optimal anvendelse af ressourcer, og hvor kvalitet, nærhed og sammenhæng er i fokus.

Hvem er vi:

Hver dag træffes der afgørende beslutninger på baggrund af diagnostik. Afgørende beslutninger om, hvordan patienter bedst bliver behandlet, og hvordan de får det mest effektive behandlingsforløb, men der er potentiale for, at vi kan gøre det endnu bedre.

Hvis vi skal udnytte diagnostikkens muligheder optimalt, må vi samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet, fordi nye perspektiver er altafgørende for at se nye muligheder og finde svar, der gør en forskel – for sundhedsprofessionelle og patienter, for kommende sundhedsmæssige udfordringer og for fremtidens danske sundhedsvæsen.

Roche Healthcare Consulting har gennem mange år samarbejdet med danske hospitaler og laboratorier. Vi kender jeres hverdag. Vi tør stille de svære spørgsmål, og vi udfordrer eksisterende processer. Vi er en partner, der kan rådgive jer fra strategi til implementering af nye processer. Sammen med jer finder vi nye løsninger – så vi kan gøre en forskel for dem, det handler om; patienterne.

Globalt består Roche Healthcare Consulting af mere end 250 konsulenter. Vi kan tilbyde konsulentydelser inden for et bredt område, og konsulenterne anvender internationalt godkendte værktøjer og metodikker. Vores lokale konsulenter har altid mulighed for at inddrage ”Best practice” fra andre hospitaler i verden i en dansk kontekst, når det er relevant.

Løsninger

Value Based Healthcare:

Value Based Healthcare fokuserer på resultaterne – og særligt dem, der er vigtige for patienterne – i forhold til omkostningerne, og det er en udvikling, der ses oftere og oftere i sundhedsmæssig sammenhæng. Der er behov for, at den også afprøves i Danmark med anvendelse af det danske DRG-system (Diagnosis-Related Groups), altså hvor godtgørelser er knyttet til specifikke aktiviteter.

Value Based Healthcare er mere end blot en opgørelse over de sundhedsmæssige resultater eller en betaling for en ydelse. Det er et essentielt værktøj, når der skal leveres sundhedspleje med patienten i centrum: Det handler om at skabe værdi for patienterne; både i de interventioner, de oplever, og på den vej gennem sundhedssystemet, som de tager.

Roche Healthcare Consulting identificerer, samskaber og implementerer værdibaserede løsninger i samarbejde med politiske beslutningstagere, betalere og sundhedspersonale med fokus på patienterne. Disse effektive løsninger til sygdomsbehandling støber fundamentet for langsigtede partnerskaber, forbedrer de sundhedsmæssige resultater for patienterne og reducerer/optimerer omkostninger for sundhedsvæsenet.

 

Healthcare Intelligence – optimering af patientrejsen:

Sammen med jer kortlægges den nuværende patientrejse inden for et specifikt sygdomsområde (end-to-end), baseret på input fra alle involverede interessenter: ”Patienter, klinikere og praksis”. Herved identificeres de nuværende udfordringer, og der gives en objektiv evaluering af de sundhedsøkonomiske besparelser ved at introducere nye diagnostiske/digitale løsninger og/eller optimering af eksisterende løsninger, hvilket i sidste ende medfører et mere optimalt patientflow.

Healthcare Intelligence – optimering af patientrejsen:

Sammen med jer kortlægges den nuværende patientrejse inden for et specifikt sygdomsområde (end-to-end), baseret på input fra alle involverede interessenter: ”Patienter, klinikere og praksis”. Herved identificeres de nuværende udfordringer, og der gives en objektiv evaluering af de sundhedsøkonomiske besparelser ved at introducere nye diagnostiske/digitale løsninger og/eller optimering af eksisterende løsninger, hvilket i sidste ende medfører et mere optimalt patientflow.

Vision workshop

En vision workshop kan være en god start, når I skal definere en ny strategi og omsætte jeres strategi til praksis. Det er en interaktiv ledelse workshop. Sammen med jeres ledere bliver de vigtigste mål inden for 3 år defineret, hvorefter disse udmøntes i et-års-mål og efterfølgende i 12-måneders prioriterede aktiviteter. Derefter laves der en detaljeret implementerings- og opfølgningsplan, så I er sikre på, at jeres ønskede mål opnås inden for den fastsatte tidsramme.

Value Stream Analysis:

I en Value Stream Analysis illustreres de aktuelle processer på jeres afdeling(er) i et flow chart. Jeres medarbejdere fastsætter selv processen og aktiviteterne lidt ad gangen som et team, indtil I har hele forløbet kortlagt fra start til slut. Hermed får I visualiseret, hvor der er unødvendige/unødigt ressourcekrævende processer og/eller aktiviteter. På baggrund af disse data kan I nu se, hvilke processer der skal forbedres samt lave en plan for, hvor I skal starte først.

Process Preparation Planning workshop:

Process Preparation Planning (3P) er en struktureret innovativ workshop, hvor konsulenterne sammen med jer designer nye processer, services og/eller layouts. Denne workshop anvendes typisk, når man skal flytte til et nyt sted (f.eks. et nyt Lab/hospital), når man skal konsolidere eksisterende områder og/eller udvikle nye processer eller nye patientflows.

”Real time process improvement workshop”:

Real time process improvement workshop er en interaktiv workshop, hvor der anvendes LEAN-metodik. Workshoppen er baseret på involvering af jeres egne medarbejdere fra start til slut, da de kender den aktuelle proces bedst. Gennem en uges workshop får man identificeret, hvor der er unødvendige ressourcekrævende processer og/eller ikke værdiskabende aktiviteter, en forståelse af årsagerne hertil, identifikation af mulige løsninger, test og implementering af disse i samme workshop.

Workshoppen indeholder også en løsning med kontinuerlig opfølgning på, at forbedringsprocessen virker.

LabScan (Expert opinion assessment of your lab):

Ved et LabScan giver konsulenterne en ekspertudtalelse om laboratoriets processer. Workflowet i laboratoriet analyseres, og det undersøges, hvilke forbedringer der bør indføres for at opnå ønskede KPI’er og/eller ”best practice”. Resultaterne præsenteres for ledelsen, og der afleveres en rapport.

Simulation af data:

Ved installation af nyt laboratorieudstyr samt ønske om en vurdering af eksisterende udstyr, f.eks. i forbindelse med ændringer i workflowet pga. flere prøver/konsolidering, er det muligt, at konsulenterne udfører en simulation med laboratoriets egne data, for blandt andet at estimere svartiden (Turn Around Time) ved en specifik instrumentkonfiguration, et specifikt layout og/eller ved forskellige workflows.

Layouts i 2D/3D og Virtual Reality:

Vi udfører laboratorielayouts i 2D/3D samt i virtual reality. Sammen med jer indgår vi i en tæt dialog om, hvordan I tænker, at jeres fremtidige laboratorie skal se ud, og efterfølgende kan I virtuelt gå en tur i jeres nye laboratorie.

Kontakt: mail os

 

Yderligere information:

https://healthcaretransformers.com/

https://diagnostics.roche.com/global/en/services/roche-healthcare-consulting.html#productInfo

download white papers

kontakt os
Fuldført
Formularen blev sendt
text