Article

Prenatale screening in Nederland

Het aanbod van de prenatale screening verandert voortdurend. Techniek maakt het mogelijk om steeds gedetailleerder en nauwkeuriger een risico-inschatting te kunnen maken van bepaalde aangeboren afwijkingen van het kind.

Innovaties maken het mogelijk voor aanstaande ouders om hen te ondersteunen bij het maken van een geïnformeerde keuze over hun kind en hun toekomst. Met moeder en kind centraal heeft Roche Diagnostics zich gecomitteerd om de beste oplossingen te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor zwangeren en hun partners.

Zo ook voor prenatale screening. Door in nauw contact te staan met zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers werken we continu aan het verbeteren van de zorg en informatievoorziening tijdens de zwangerschap. We streven daarbij naar het meest wenselijke prenatale screeningsprogramma: bewezen, duidelijk en doelmatig. 

Prenatale screening in Nederland
Experts

Bewezen in de zin dat het een betrouwbaar programma dient te zijn waarin wordt getest op aandoeningen die voldoende bestudeerd zijn en relevant. Duidelijk zodat de aanstaande ouders goed geïnformeerde keuzes kunnen maken op basis van volledige informatie en risico-inschattingen. En doelmatig om de schaarse voorzieningen op een juiste wijze in te zetten met publiek geld.

Hiervoor hebben wij afgelopen jaar tweemaal een rondetafeldiscussie gefaciliteerd onder bezielende leiding van Janneke Schermers, voormalig gynaecoloog, waarbij experts hebben kunnen discussiëren over de toekomst van prenatale screening in Nederland. Het opiniestuk dat op basis van beide rondetafeldiscussies is opgesteld, is hieronder te downloaden. 

Onderzoek

Ook hebben we onderzoek gedaan naar de ervaring van zwangeren met de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT), een bloedtest bij de moeder die drie chromosomale afwijkingen van het ongeboren kind kan aantonen. Aan dit onderzoek hebben bijna 5.000 vrouwen (anoniem) deelgenomen.

De uitkomsten van de rondetafeldiscussies en het onderzoek naar de ervaring van zwangeren met de NIPT nemen wij mee in onze gesprekken met zorgverleners en beleidsmakers, zodat er uiteindelijk een bewezen, duidelijk en doelmatig screeningsprogramma kan komen.