Optimale behandelbeslissingen kunnen pas worden genomen als de expertise van artsen, complete patiënteninformatie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten samenkomen
Navify pathway

Kennis en data groeien exponentieel in de oncologie. De mogelijkheden van diagnostiek en behandeling, en ook de toepassing van informatietechnologie nemen in hoog tempo toe. In de gezondheidszorg als geheel gebeurt dat, en specifiek in de oncologie lijken de medische ontwikkelingen en nieuwe inzichten nog eens extra hard te gaan. Hoe blijf je bij, als arts? Hoe ondersteun je dit, als IT-manager in de zorg en hoe weet je als je patiënt dat je in goede handen bent?

Artsen uit verschillende ziekenhuizen werken steeds meer samen, maar hoe zorgen we er met elkaar voor dat deze besprekingen kunnen plaatsvinden op basis van complete, correcte en tijdige patiënteninformatie? Zodat elke individuele patiënt de juiste diagnose en de best passende behandeling kan krijgen? 

 

De beste oncologische zorg is vaak complex teamwerk. Regionale oncologische-netwerken en tumor-specifiek multidisciplinair overleg (MDO) zijn effectieve en waardevolle initiatieven gebleken in de behandeling van kanker. Samenwerking en gegevensuitwisseling over de muren van het ziekenhuis heen verloopt echter nog lang niet altijd soepel. Bestaande systemen zijn hier onvoldoende op ingericht. 

 

Het is de overtuiging van Roche dat Personalised Healthcare leidt tot de beste behandeling voor iedere individuele patiënt. Personalised Healthcare is gebaseerd op het vaststellen en uitvoeren van specifieke, gerichte behandelingen op basis van de unieke kenmerken van de tumor en de patiënt. Om dit te realiseren is de inzet van data en technologie onontbeerlijk. Want de optimale behandelbeslissingen kunnen alleen worden genomen als de expertise van artsen, complete informatie over de individuele patiënt en relevante data uit diverse bronnen samenkomen. We kunnen data aanwenden om diagnostiek en behandeling te personaliseren en verbeteren. Technologie helpt om klinische en wetenschappelijke inzichten samen te brengen ten behoeve van betere klinische besluitvorming. 

 

Vind jij dit ook een interessant onderwerp? De HIMSS Global Health Conference and Exhibition staat bijna voor de deur. HIMSS brengt jaarlijks bijna 45.000 professionals uit meer dan 90 landen samen voor educatie, innovatie en samenwerkingen. Zij gaan met elkaar in gesprek over de transformatie van de gezondheidszorg met behulp van innovatie en technologie. Roche Diagnostics, al jaren actief om samen met partners innovaties in de zorg te realiseren, is uiteraard tijdens de komende HIMSS in Orlando aanwezig, als partner van de HIMSS Dutch community. We gaan graag met je in gesprek, om van elkaar te leren, kennis te delen en wellicht ook samen te werken. We kijken uit naar mooie ontmoetingen en een inspirerende HIMSS!

Geïnteresseerd in netwerkzorg, lees dan hier meer over het programma ‘naar regionale oncologie netwerken’ of lees deze blog.

 

Meer over borstkanker en innovatieve diagnostiek.

Meer Informatie

Navify pagina