News

Roche’s cobas SARS-CoV-2 Test to detect novel coronavirus receives FDA Emergency Use Authorization and is available in markets accepting the CE mark

Media Release

Almere, 14 december 2020

 

Samenwerking Roche en Moderna voor inzet Elecsys® SARS-CoV-2-S antistoftest in lopende COVID-19 vaccintrials

 

 

  • Moderna’s vaccin wekt een antistofrespons op tegen het SARS-CoV-2 spike-eiwit 

  • De Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S-test kan op kwantitatieve wijze de hoeveelheid antistoffen tegen SARS-CoV-2 meten in deelnemers aan het vaccinonderzoek, en kan helpen om een verband aan te tonen met bescherming tegen COVID-19.

 

Roche gaat een samenwerking aan met Moderna Inc. om de Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S antistoftest te gebruiken in Moderna’s mRNA-1273-vaccinonderzoek.

Dit ondersteunt de kwantitatieve meting van SARS-CoV-2-antistoffen en helpt een verband aan te tonen tussen bescherming door vaccinatie en de hoeveelheid zogenaamde RBD (anti-receptorbindend domein) antistoffen. Moderna’s vaccin wekt specifiek een antistofrespons op tegen het RBD van het SARS-CoV-2 spike-eiwit. Recentelijk heeft Roche een versnelde goedkeuring voor gebruik van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verkregen voor de Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S antistoftest.

“Roche is verheugd met de samenwerking met Moderna,” zegt Thomas Schinecker, CEO van Roche Diagnostics. “Onze kwalitatieve Elecsys Anti-SARS-CoV-2-test is al op succesvolle wijze ingezet tijdens een eerder onderdeel van de onderzoeken. We zijn blij om te zien dat nu ook onze kwantitatieve Elecsys SARS-CoV-2 S test, die op het spike-eiwit is gericht, wordt gebruikt bij de vaccinproeven van Moderna, die uiteindelijk kunnen helpen om deze pandemie te beëindigen.”

 

Hoeveelheid antistoffen ná vaccinatie

Door met de Roche-test de hoeveelheid anti-RBD SARS-CoV-2-antistoffen te meten, kan Moderna waardevolle inzichten verkrijgen in het verband tussen bescherming van vaccinatie en de hoeveelheid antistoffen. Dit kan een rol spelen bij het beoordelen of en wanneer een persoon opnieuw moet worden gevaccineerd, of bij het beantwoorden van andere klinisch relevante vragen.

Om de kennis van vaccins tegen SARS-CoV-2 te vergroten, is het essentieel te weten hoeveel antistoffen een persoon voorafgaand aan de vaccinatie heeft, om een eventuele verandering in de hoeveelheid antistoffen die het vaccin teweegbrengt te beoordelen. Dit is met name relevant in het geval van antistoffen gericht op het SARS-CoV-2 spike-eiwit. Het is aangetoond dat deze antistoffen een krachtige antivirale werking hebben en correleren met potentiële immuniteit.2 Het meten van de hoeveelheid antistoffen kan ook een rol spelen in het vaststellen van de effectiviteit van het vaccin bij het voorkomen van een infectie en/of de ontwikkeling van ernstige COVID-19.1

 

Over de Elecsys Anti -SARS-CoV-2 S test

De Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S test is een immunologische test voor de in-vitro vaststelling van antistoffen tegen SARS-CoV-2 in humaan serum en plasma. De test kan de hoeveelheid antistoffen tegen het spike-eiwit van het coronavirus in een bloedmonster meten.

De aanwezigheid en mate van zulke antistoffen kan aangeven of een persoon al eerder besmet is geweest en een mogelijke immuniteit heeft ontwikkeld tegen het virus. Dit speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van een door een vaccin opgewekte immuunrespons.2 Het merendeel van de huidige potentiële vaccins is erop gericht om een antistofrespons tegen het spike-eiwit op te wekken. Door middel van een bloedmonster kan de test antistoffen tegen het spike-eiwit van het coronavirus meten, wat kan aangeven of een persoon eerder geïnfecteerd is geweest.

Klinische laboratoria kunnen deze testen uitvoeren op de Roche cobas e-analyzers, die wereldwijd beschikbaar zijn. Deze volledig geautomatiseerde systemen kunnen antistoftestresultaten leveren in ongeveer 18 minuten, met een doorlooptijd van maximaal 300 testen per uur, afhankelijk van het type analyzer.3

 

Alle handelsmerkrechten genoemd in dit persbericht zijn beschermd.

Referenties
[1] Masters PS (2006). The molecular biology of coronaviruses. Advances in Virus Research. Academic Press. 66: 193–292
[2] Hoffmann, Markus et al. (2020). Cell. 81(2):271-280.e8
[3] Volledige specificaties van de Roche-immuniteitstestsystemen, inclusief hun doorlooptijd, kunt u vinden op onze website: diagnostics.roche.com

For media inquiries please contact

 

Corporate Communications
[email protected]