News

Statement Diagned beschikbaarheid (corona)testen

Statement Diagned beschikbaarheid (corona)testen

De media besteden in deze uitzonderlijke tijd veel aandacht aan de beschikbaarheid van coronatesten. Diagned, de branche-organisatie die ruim 30 leveranciers van IVD diagnostica - waaronder Roche Diagnostics, in Nederland vertegenwoordigt, heeft namens alle leden een officieel statement uitgebracht. Dat leest u hieronder.

 

Statement Diagned

 

Den Haag, 23 maart 2020

 

1. De vraag naar testen op het Corona-virus is op dit moment veel groter dan het huidige aanbod.

 

2. De diagnostiek naar Covid-19 wordt gedaan op diagnostische systemen, die worden gebruikt in de medische microbiologie. Er moet zoveel mogelijk capaciteit op deze systemen worden vrijgemaakt om Covid-19 diagnostiek te doen, terwijl ook andere essentiële medische microbiologisch diagnostiek doorgang moet kunnen vinden.

 

3. Naast de systemen zelf zijn ook diagnostische materialen nodig: reagentia (vloeistoffen), swabs (afnamestaafjes), plastic hulpmiddelen (pipetten, cupjes, etc.). Niet alle materialen kunnen op alle systemen door elkaar worden gebruikt.

 

4. Fabrikanten van deze producten doen hun uiterste best om deze reagentia en materialen te leveren en voeren ook de productie op. Dat kost tijd. Bovendien is er niet alleen grote vraag in Nederland, maar wereldwijd. De Nederlandse bedrijven zijn daarmee afhankelijk van wat ze vanuit hun internationale organisaties toebedeeld krijgen.

 

5. Diagned maakt deel uit van een Taskforce die bezig is om de verdeling van beschikbare diagnostische materialen voor moleculaire diagnostiek – in het bijzonder COVID-19 diagnostiek - zo goed mogelijk te coördineren. Het doel is: zorgen dat producten daar terecht komen waar dringende behoefte is. Op dit moment gaat het daarbij primair om patiëntenzorg. Diagned werkt in dit kader nauw samen met NVMM (de beroepsvereniging van de medisch microbiologen), RIVM en inkopers van ziekenhuizen.

 

6. Wat wordt er nu binnen de Taskforce gedaan:

 

− Inventarisatie van de benodigde producten: waar worden tekorten verwacht en hoe wordt dat opgevangen? Bedrijven leveren alle noodzakelijke informatie aan om over een zorgvuldige verdeling van de beschikbare materialen over Nederland te komen. De inbreng van de NVMM is daarbij bepalend.

− Inventarisatie: waar is capaciteit over die voor medische diagnostiek kan worden ingezet?

− Welke diagnostiek kan worden afgeschaald, zodat er apparatuur en diagnostische materialen ingezet kunnen worden voor Covid-19 diagnostiek?

 

7. Hoe om te gaan met de oproep dat er meer getest moet worden? Diagned is van mening dat dit landelijk opgelost moet worden. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, zal zorgvuldig gekeken moeten worden hoe de beschikbare materialen optimaal worden ingezet. Vanuit de bedrijven kan dit niet worden bepaald. De experts zullen moeten aangeven waar de prioriteiten moeten liggen.

 

https://www.diagned.nl/

For media inquiries please contact

 

Diagnostica Associatie Nederland 

Laan van Nieuw Oost-Indië 131 G 

2593 BM Den Haag 

(070) 312 39 28 

[email protected]