E-tjänsten eLabDoc på kundportalen Dialog

eLabDoc – enkel åtkomst till senaste versionen av viktiga dokument

E-tjänsten eLabDoc ger möjlighet att ta fram manualer, säkerhetsdatablad och metodblad för instrument och reagens. Videon ger en kort introduktion till e-tjänsten eLabDoc, filmen är cirka 1 minut lång.