Artikel

Infektionssjukdomar att hålla koll på vid transplantation

De vanligaste infektionerna att testa för efter transplantation

Cytomegalovirus (CMV) - 40-100% förekomst hos vuxna i populationen

Mellan 20% och 60% av alla personer som organtransplanterats utvecklar en symptomatisk CMV-infektion. CMV är den främsta orsaken till sjuklighet och dödlighet hos transplanterade patienter.1

 

Epstein-Barr Virus (EBV) - 80-90% förekomst hos vuxna i populationen

Efter organtransplantation  kan det uppstå så kallad Post-transplant lymphoproliferative disorders (PTLD), vilket är en allvarlig komplikation av solida organ eller stamcellstransplantationer. Runt 70% av alla PTLD associeras med EBV, med en rapporterad frekvens på upp till 25% och dödlighet så hög som 50%.2

 

BK Virus (BKV) - >80% förekomst hos vuxna I populationen

Transplanterade njurar drabbas ofta av firbrosbildning med försämrad njurfunktion, detta tillstånd kallas Allograft nefropati. Detta är en allvarlig komplikation med 6,6% frekvens i njurtransplantationer på en 5-årsperiod efter att transplantationen genomförts. 

BK relaterad hematuri (hemorragisk cystit) förekommer hos 15-25% av alla hematopoetiska stamscellstransplantationer och anses vara den vanligaste orsaken till komplikationen. 3,4,5

 

Referenser

 

  1. Hibberd, PL et al. Symptomatic cytomegalovirus disease in the cytomegalovirus antibody seropositive renal transplant recipient treated with OKT3. Transplantation 1992; 53:68-72. 
  2. Arasaratnam RJ, et.al.. Post-transplant Lymphoproliferative Disease Presenting as an Extracranial Mass. Case Rep Transplant. 2017;2017:6401086. doi:10.1155/2017/6401086 
  3. Dharnidharka VR, et.al. An OPTN analysis of national registry data on treatment of BK virus allograft nephropathy in the United States.Transplantation. 2009 Apr 15;87(7):1019-26. doi: 10.1097/TP.0b013e31819cc383.PubMed PMID: 19352121. 
  4. Erard V, et.al. BK virus infection in hematopoietic stem cell transplant recipients: frequency, risk factors, and association with postengraftment hemorrhagic cystitis. Clin Infect Dis. 2004 Dec 15;39(12):1861-5. Epub 2004 Nov 19. PubMed PMID: 15578413 
  5. Bedi A, et.al. Association of BK virus with failure of prophylaxis against hemorrhagic cystitis following bone marrow transplantation. J Clin Oncol. 1995 May;13(5):1103-9. PubMed PMID: 7738616.