Events

EACS, 17th European AIDS Clinical Society

Välkommen att besöka oss på EACS, 17th European AIDS Clinical Society 

 

Roche Diagnostics medverkar på konferensen 17th European AIDS Clinical Society. Vi presenterar våra produkter inom infektionsdiagnostik med fokus på serologi och molekylärdiagnostik.
 
 
I samband med konferensen arrangerar Roche ett satellitsymposium
Keeping up with emerging infections and biomedical HIV prevention
7 november, 17:45-18:45 med följande föreläsare
Wim van der Helm, MD PhD, Rotkreuz, Switzerland
Raphael J. Landovitz, MD MSc, Los Angeles, USA
Prof. Jan Felix Drexler, MD, Berlin, Germany

Plats

 

Basel, Schweiz

 

Datum

 

2019-09-06 - 2019-09-09

Monterplats

 

Monterplats meddelas senare

 

Kongressens webbplats

 

https://eacs-conference2019.com/