Vårmötet i patologi

Roche Diagnostics employees in the office at Rotkreuz

Vårmötet i patologi

 

Den 27-29 maj arrangeras Vårmötet i patologi i Gävle. Vi från Roche kommer att vara på plats med stor monter/utställning där vi bland annat kommer visa våra nya lösningar inom digitalpatologi och digitala beslutsstöd.

Vi kommer även arrangera ett frukostseminarium med titeln: "Bättre ös i flödet – lyft blicken från glaset." Vi presenterar hur digitala beslutsstöd i kombination med flödesförbättringar leder till säkrare diagnostik.

Plats

 

Gävle, konserthus

 

Datum

 

2020-05-27 − 2020-05-29