Artikel

Digitalisering ökar på laboratoriet

Digitaliseringen kräver fler tekniker på laboratoriet

Moderna laboratorier ställer högre krav på sammankoppling och integrerade it-lösningar. Niclas Rollborn från laboratoriemedicin på Akademiska sjukhuset berättar om den snabba digitalisering som skett på laboratoriet under de senaste 20 åren, hur deras verksamhet bedrivs idag och om framtidens utmaningar.