Nyheter

Forskningsanslag ska ge mer precis bröstcancerdiagnostik

Vinnova har beviljat anslag till Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP) för att bedriva forskning om hur AI kan säkerställa en mer träffsäker cancerdiagnosticering. Totalt rör det sig om omkring 20 miljoner kronor som ska användas under 2,5 års tid för att skapa en innovationsmiljö där vårdgivare, patienter, akademi och näringslivet samverkar.

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor (1) . Med den allt ökande kunskapen om olika typer av bröstcancer och nya möjligheter till  individanpassad behandling är precisionsdiagnostik  en nyckel till ökad patientnytta Bland över 100 ansökningar hos Vinnova är Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP) ett av elva projekt som har tilldelats medel för att fortsatt bedriva forskning inom precisionshälsa (2). 

Så kan AI vara till nytta vid bröstcancer
I dag delas bröstcancertumörer enligt följande riskgrader: grad 1 (lågrisktumörer), grad 2 (mellanrisktumörer) och grad 3 (högrisktumör). Omkring varannan bröstcancerpatient diagnosticeras med en grad 2-tumör, en diagnos som i sig inte ger en tillräckligt tydlig indikation på hur patienten ska behandlas. Med hjälp av AI baserad på bildanalys inom patologi kan grad 2-tumörerna delas in i en hög- och en lågriskgrupp, vilket gör att patienten kan få en mer specifik och individuell diagnostisering. 

Innovationsmiljön Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP) drivs i samarbete mellan Roche Diagnostics och Karolinska Institutet, patologklinikerna i region Kalmar, Västmanland och Skåne, Stratipath, Microsoft Sverige, Philips, Bröstcancerförbundet, Prevas (MEDQURE) samt Helseplan.

Referenser

  1. Cancerfonden. Statistik om cancer. Informationen hämtad 2021-11-02 https://www.cancerfonden.se/om-cancer/statistik
  2. Vinnova. Satsning på innovationsmiljöer för mer träffsäkra lösningar inom hälsa. 23 september 2021-09-23 https://www.vinnova.se/nyheter/2021/09/satsning-pa-innovationsmiljoer-for-mer-traffsakra-losningar-inom-halsa/