Nyheter

Råd vid beställning av snabbantigentest

Stora variationer i leveranstid för snabbantigentester

31.01.2022

Det är just nu en mycket stor global efterfrågan på snabbantigentest för att påvisa Covid-19 - en efterfrågan som har ökat kraftigt de senaste veckorna. För tillfället är tillgången på testerna från Roche i Sverige betydligt mindre än den enorma efterfrågan och det råder osäkerhet i hur stora volymer som kan levereras. Vi vill därför ge några råd vid beställning.

Roche tar idag emot beställningar av snabbantigentester för SARS-CoV-2 via det nationella ramavtal som sker via SKR/Kommentus och hanteras via Adda (adda.se). I Addaavtalet ingår vårt nasofaryngeala och nasala snabbantigentest. Kunder som inte är kommuner eller regioner/inte anslutna till Adda kan istället beställa via Roches kundtjänst. Snabbantigentesterna är ett viktigt komplement till PCR i arbetet med att motverka smittspridning under pandemin, och vi gör vårt yttersta för att säkra så stor och snabb tillgång på testerna som möjligt. Under februari får vi dock nästan inga leveranser till Sverige och även framöver kan leveransförmågan komma att vara begränsad, därav nedan några råd vid beställning.

 

Ordrar hanteras i kronologisk ordning

Ramavtalsavrop och direktbeställningar hanteras i den ordning de inkommer. Roche har en global fördelningar av produkter mellan länder och skickar löpande tester till Sverige. Transporten från Tyskland  till Sverige sker med lastbil, och så även i de flesta fall transporten vidare till svenska kunder. Då tillgången på tester just nu är varierande i Sverige och det är svårt att förutse kommande leveranser behöver vi göra en ögonblicksbedömning av vilka ordrar som kan hanteras, och vi kan alltså tyvärr behöva neka beställningar.

 

Lagom stora volymer ger säkrast leverans

Även leveranstiden förändras just nu löpande beroende på tillgången. Vi rekommenderar att endast lägga beställningar där ni önskar leverans så snart som möjligt (inte längre fram i tiden), men uppmanar er att räkna med att det kan ta åtminstone 10 dagar från beställning till leverans. Vi kommer dock självfallet givet pandemin att hantera ordrar och leveranser skyndsamt.

Av logistiska skäl uppmuntrar vi också till en beställningsvolym på minimum 1000 snabbantigentest (vilket motsvarar 40 förpackningar). Beställningar på över 10 000 tester (mer än 400 förpackningar) har visat sig vara svårt att få konfirmerade och skickade på en gång, vilket därmed kan innebära orderavslag och/eller leveransfördröjningar. Vill ni beställa mer än så vänligen placera då flera ordrar efter varandra istället för störst chans på leverans. Vi har idag inte möjlighet att teckna några nya kontrakt med garanterade volymer över tid.

Vid frågor eller funderingar är ni som alltid välkomna att kontakta vår kundtjänst!

 

Om Roches snabbantigentest för SARS-CoV-2

Roches har tre olika snabbantigentest, som används för att påvisa pågående infektion med sars-cov-2. Två är så kallade professionella tester, vilka kan användas och analyseras patientnära på exempelvis en vårdcentral, en akutmottagning, en arbetsplats i vård- eller omsorg eller annat provtagningsställe som vårdgivare ordnar (1). De är avsedda att detektera antigen från sars-CoV-2 i prov som är taget med pinne i näshålan, så kallat nasofaryngealt prov, eller direkt i näsan, så kallat nasalt test. Testen är CE-märkta för testning av symptomatiska patienter respektive för att testa asymtomatiska personer som har utsatts för en smittorisk (exempelvis vid smittspårning). 

Roche tredje test är ett självtest, framtaget för att testa individer med symtom i hemmiljö.

Roche Diagnostics antigentest har inte validerats för användning hos asymtomatiska personer och testernas prestanda kan bara garanteras under de förhållanden och för de provmaterial som har specificerats i CE-märkningen (1).

Referenser

  1. Roche. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test. Reliable, rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of specific antigens of SARS-CoV-2. Produktinformation 2020 https://diagnostics.roche.com/se/sv/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-test.html