Molekylärbiologiska analyser rekommenderas för detektion av SARS-CoV-2

PCR-analyser används för att detektion av nya coronaviruset (sars-CoV-2)
Nya coronaviruset sars-CoV-2 (tidigare under det provisoriska namnet 2019-nCoV) är ett virus som kan orsaka allvarliga luftvägsbesvär. Det finns ett stort antal virus som tillhör familjen coronavirus (CoV), de kan orsaka varierande symptom från förkylning till mer allvarliga sjukdomstillstånd som fallet för tex Middle East Respiratory Syndrome (MERS) och Severe Acute Respiratory Syndrome (sars-CoV).1
 

Tester som kan köras på cobas 6800 och cobas 8800

 

Roche Diagnostics har utvecklat ett cobas® sars-CoV-2-test som kan analyseras med hjälp av laboratorieinstrumenten cobas® 6800 och cobas® 8800. Testet är avsett för att påvisa det nya coronaviruset sars-CoV-2, som orsakar covid-19-sjukdom. Det är ett så kallat realtids RT-PCR-test.

Systemen cobas 6800 och 8800 är helautomatiserade med en god driftseffektivitet och stor flexibilitet. Flödet innebär upp till 96 resultat på cirka tre timmar och totalt 1 440 resultat för cobas 6800-systemet och 4 128 resultat för cobas 8800-systemet på 24 timmar. Roches cobas sars-CoV-2-test kan köras samtidigt med andra analyser från Roche på cobas 6800/8800-systemen.

 

Tester för instrumenten LightCycler 480 och den öppna kanalen på cobas® z480

 

Roche Diagnostics erbjuder även PCR-analyser för detektion av sars-CoV-2, utvecklade av TIB MOLBIOL. Dessa analyser kan köras på Rocheinstrumenten LightCycler 480 och på den öppna kanalen på cobas z480.2 De testerna kräver dock först nukleinsyraextraktion, vilket kan ske på Roches instrument MagNAPure.

 

Om molekylärbiologisk analys med realtids PCR


Metoden realtids PCR är en kvantitativ mätning av amplifierade RNA eller DNA-strängar. För att kunna detektera ett virus måste arvsmassan dels vara känd och kunna extraheras från patientmaterial som till exempel sputum eller blod. 

Arvsmassan för sars-CoV-2 är publicerad i sin helhet (GenBank accession number MN908947) och detta möjliggör för detektion av viruset genom molekylärbiologisk analys med PCR-metod. Världshälsoorganisationen, WHO, delar protokoll från fristående forskningslaboratorier för ett flertal egenutvecklade analyser i syfte att detektera nya coronaviruset.Det finns ett flertal kommersiella kit tillgängliga på marknaden.

 

För uppdaterad information kring SARS-CoV-2

 

Folkhälsomyndigheten informerar löpande om diagnostik av nya coronaviruset i Sverige.1 Fall av sjukdomen covid-19 är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.4 Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt SARS-CoV-2 infektion hänvisas till Folkhälsomyndigheten.5

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers. Information uppdaterad/hämtad 2020-02-10. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
  2. Instruction for use: LightMix® Modular SARS-CoV-2 (COVID19) N-gene, Roche Diagnostics article no. 09155350001. 2020-02-11
  3. World health organization. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans. Information hämtad 2020-02-18. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
  4. Folkhälsomyndigheten. Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med 2019-nCoV. 2020-02-07 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3b29c4b2878d4f67be05b6182fdf440d/falldefinitioner-anmalan-smittskyddslagen-infektion-2019-ncov.pdf
  5. Folkhälsomyndigheten. Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina. Informationen hämtad 2020-01-29. https://www.folkhalsomyndigheten.se/diagnostikaktuellt/alla-informationsbrev/diagnostik-av-coronavirus-2019-ncov-ett-nytt-virus-som-orsakat-ett-utbrott-av-allvarlig-lunginflammation-i-kina/