Kundportalen DiaLog

Digital portal med anpassade tjänster

På den digitala kundportalen DiaLog finns kundspecifik information och e-tjänster. Informationen och tjänsterna i kundportalen skräddarsys efter dina behov och ansvarsområden.

 

Alla våra kunder har möjlighet att:

Läsa säkerhetsdatablad och manualer

  • Under eLabDoc i kundportalen DiaLog kan du söka upp; manualer, säkerhetsdatablad och bipacksedlar för instrument och reagens.

 

Därutöver erbjuds flera tilläggstjänster (tillgång beroende av avtal):

Följa serviceärenden och planerat underhåll

  • Genom tjänsten för online support kan du lägga upp och följa serviceärenden för era instrument, och även se en översikt för planerade underhåll för era instrument.

Orderstatus

  • Gå in i systemet under order tracking.

Rapportera antal utförda test för kommande fakturering

  • Produktionsrapportering (PPx) kan ske direkt i DiaLog.

Programmering av cobas öppna kanaler

  • Cobas development channel, CDC.