navify® Portal

Digital portal med anpassade tjänster

På den digitala kundportalen navify® Portal finns kundspecik information och e-tjänster. Informationen och tjänsterna i kundportalen skräddarsys efter dina behov och ansvarsområden.

 

Alla våra kunder har möjlighet att:

Läsa säkerhetsdatablad och manualer

  • Under eLabDoc i kundportalen navify® Portal kan du söka upp; operatörsmanualer, användarguider, säkerhetsdatablad och bipacksedlar för instrument och reagens.
  • User assistance är en interaktiv variant av operatörsmanualen, för enkel sökning efter ämnen rörande underhåll, systemkon guration med mer. Här finns även instruktions lmer för underhåll av instrument.

 

Därutöver erbjuds flera tilläggstjänster (tillgång beroende av avtal):

Följa serviceärenden och planerat underhåll

  • Genom tjänsten för online support kan du lägga upp och följa serviceärenden för era instrument, och även se en översikt för planerade underhåll för era instrument. 

Orderstatus

  • Track and trace möjliggör för en bättre överblick avbeställningar och leveransstatus

Rapportera antal utförda test för kommande fakturering

  • Produktionsrapportering (PPx) kan ske direkt i navify® Portal.

Programmering av cobas öppna kanaler

  • cobas® development channel, CDC.