navify® Tumor Board

Ett lättöverskådligt beslutsstöd för optimal cancerbehandling

navify® Tumor Board är en molnbaserad arbetsflödestjänst, som sammanställer patientdata i en vy. Syftet är att onkologiska vårdteam på ett överskådligt sätt ska kunna granska, anpassa och besluta om optimal behandling för patienten. Tjänsten kan till exempel vara ett bra stöd vid multidisciplinära cancerkonferenser.

 

navify® Tumor Board ger:   

 • Smidigt samarbete mellan specialister till exempel för att förbereda multidisciplinära cancerkonferenser
 • Ökad effektivitet i arbetsflödet
 • Omfattande översikt av relevant patientdata
 • Standardiserat arbetssätt
 • Säkerställd patientdata
 • Lättöverskådligt beslutsstöd
 • Enkelt att spåra och följa upp tidigare beslut om behandling
 • Effektivare arbetsflöde med kortare förberedelsetid för onkologer (-53%), radiologer (-12%) och kirurger (-8%).1

 

Detta gör navify® Tumor Board

 • Optimerar och standardiserar arbetsflöde
 • Samlar och sammanställer relevant patientdata
 • Möjliggör samarbete mellan funktioner runt en gemensam vy av patientens data
 • Hjälper till att dokumentera, spåra behandlingsbeslut och skicka anteckningar till journalsystemet.
Appar för kliniskt beslutsstöd

Appar för det kliniska beslutsstödet är fullt integrerade med navify Tumor Board, vilket säkerställer ett effektivt arbetsflöde ohc hör datasäkerhet. 

navify® Guidelines

Tillgång till ”National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®”) och möjlighet att registrera patientdiagnos och behandlingsvägar i ett intuitivt gränssnitt. Denna app har utvecklats i samarbete med GE Healthcare.

navify® Clinical Trial Match app

Hitta relevanta kliniska studier genom automatiserad sökning utifrån strukturerade patientdata i världens största internationella databaser, inklusive ClinicalTrials.gov, EU Clinical Trials, Europeiska läkemedelsmyndigheten samt privata institutioner.

navify® Publication Search app

Hitta relevanta publikationer genom automatiserad sökning utifrån strukturerade patientdata i fler än 300 000 publikationer hos PubMed, American Society of Clinical Oncology och American Association of Cancer Research.

”Tid är den viktigaste faktorn för vårdkvalitet, men tid är en bristvara inom sjukvården. Tid att testa, tid att granska resultat, tid att lyssna på patienterna, tid att överväga det bästa behandlingsalternativet ...

navify Tumor Board Board spar tid. Genom att få mer tid kan vi ha bättre lagarbete och samarbeta bättre.”

 

Sergi Serrano, MD. Patolog Hospital del Mar, Barcelona, Spanien

Referenser

 

 1. Journal of Pathology Informatics, “A new software platform to improve multi-disciplinary tumor board workflows and user satisfaction: A pilot study,” July 2018