Diagnostics Information Solutions (DIS) ile klinik karar desteği

Klinik ve araştırma karar desteği

Hasta

Hastalar için kanser tanısı konulması baş edilmesi zor duygusal bir durumdur; diğer yandan, hekimler doğru tanı ve tedavi kararını vermek için muazzam bir zaman baskısı ve sorumluluk ile karşılaşmaktadır.

Katlanarak artan tıbbi bilgi birikimi ve bilim, tıp ve bilgi teknolojileri alanlarında görülen ilerlemeler nedeniyle, sağlık uzmanlarının mevcut tüm verileri anlayıp yorumlaması gün geçtikçe karmaşık bir hal almaktadır.

Roche'un klinik karar destek çözümleri, yüksek hacimli verileri belirli bir hasta için bilgiye dayalı daha iyi tedavi sunulmasına imkan tanıyan eyleme geçilebilir içgörülere dönüştürerek hekimlerin daha hızlı, daha doğru ve daha hedefli tanı ve tedavi kararları almasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer taraftan, araştırma karar desteği yeni keşifleri mümkün kılan veri ve araçlar sağlamaktadır. 

Tıbbi ve bilimsel arka planı ve hastaları anlamamıza olanak sağlayan Roche'un Diagnostik ve İlaç alanlarındaki uzmanlığı ve deneyiminden yola çıkarak, çeşitli alanlarda verilerle desteklenen tanı kararları sunabiliyoruz. Bu amaca yönelik ürünler geliştirmek, uygulamaya koymak ve entegre etmek için sağlık hizmeti sektöründeki çeşitli lider teknoloji şirketleriyle işbirliği yapıyoruz.

Hasta
NAVIFY

Klinik Karar Destek Çözümleri

Sağlık ekiplerini eyleme geçilebilir içgörülerle destekleyecek şekilde tasarlanmış ölçeklendirilebilir, güvenli iş akışı çözümleri, uygulamaları ve analizlerden oluşan tamamen entegre bir portföy.