Makale

Multipleks test teknolojisi

eSensor® Teknolojisi
eSensor® Teknolojisi, kompetitif DNA hibridizasyonu ve elektrokimyasal tespiti prensiplerine dayalıdır. eSensor® Teknolojisi, hedef biyobelirteç için oldukça spesifiktir ve floresan veya optik tespite dayalı değildir. Sonuç olarak tanısal testlerin kontaminasyon riski eğilimi daha düşüktür ve bu testler uzun süren yıkama ve preparasyon adımlarını gerektirmez.

Yenilikçi teknoloji

Innovative technology-1step

Hedef DNA sinyal prob solüsyonuyla karıştırılır. Uygulanan hedef DNA var ise sinyal problarının hibridizasyonu anında gerçekleşir.

Innovative-technology- 2step

Solüsyon, kartuşun mikro-akışkan haznesinden pompalanır ve hedef CNA/sinyal probu kompleksi, önceden monte edilmiş yakalama probu ile reaksiyonu tamamlar.

Innovative technology -3step

Her elektrottan voltaj geçirilir ve hedef DNA, elektrokimyasal tespit ile analiz edilir.

eSensor® Teknolojisi nasıl çalışır

Elektronik ıslatma teknolojisi

Elektronik ıslatma, hızlı sonuçlar için hızlı termal çevrimlere olanak sağlamak üzere akışkan hareketine olanak sağlayan bir dijital mikro-akışkan teknolojisidir


Elektronik ıslatma nasıl çalışır


Elektronik ıslatma, hidrofobik kaplamalı baskı devre kartlarının (PCB) yüzeyindeki ayrı damlacıkları doğrudan manipüle etmek için elektrik alanlarını kullanır. Numune ve reaktif damlacıkları programlanabilir biçimde hareket ettirilir ve komşu elektrotlardan oluşan bir ağa etkin bir şekilde aktarılabilir ve taşınabilir. Damlacıkların birleştirilmesi, ayrılması, dağıtılması ve karıştırılması gibi diğer işlemler aynı prensipler kullanılarak yapılabilir.

 

eSensor® Teknolojisi GenMark  GenMark Diagnostics, Inc. tarafından geliştirilmekte ve üretilmekte, Roche tarafından dağıtılmaktadır.

 eSensor®, GenMark Diagnostics, Inc.’ın ticari markasıdır.