ePlex® Sistemi

ePlex® Sendromik Panelleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız
Gerçek bir ‘örnekten sonuca’ çözüm sunar

Genmark ePlex® Sistemleri ve sendromik panelleri Roche çatısı altında artık Türkiye’de

ePlex® Sistemi, hızlı, multipleks moleküler tanının hasta ve laboratuvar faydalarını daha iyi gerçekleştirmek için test isteminden rapora tüm süreci entegre eder ve final rapora kadar olan iş akışını kolaylaştırır. ePlex® sistemi tipik olarak hasta örneklerine erişim ve hasta sonuçlarının bir Laboratuvar Bilgi Sistemine (LIS) manuel olarak aktarılması gibi hatalara yol açabilecek manuel prosedürlerin otomatikleştirilmesi için tasarlanmıştır.

  • Birbirinden bağımsız yüklenebilen kartuşlar
  • İstem girişini ve sonuç raporlanmasını hızlandırmak için iki yönlü LIS
  • Salgın sezonlarında yüksek talebi karşılayabilecek kapasiteyi garantileyebilmek için sürekli ve kesintisiz erişim, modüler ölçeklendirilebilir tasarım
  • Ön hazırlıksız test yükleme
  • Test sonuçları çıktığında sizi bilgilendirebilen uzaktan uyarı sistemi
  • Sezgisel kullanıcı arayüzü
eSensor® Teknolojisi

eSensor® Teknolojisi, kompetitif DNA hibridizasyonu ve elektrokimyasal algılama ilkelerine dayanmaktadır. eSensor® Teknolojisi, hedef bölge için oldukça spesifiktir ve floresan veya optik algılamaya dayalı değildir. 

 

Elektrowetting® Teknolojisi

Elektrowetting®, kısa sürede sonuç alınabilecek hızlı PCR döngüleri sağlamak için sıvının hareketini sağlayan dijital bir mikroakışkan teknolojisidir.

 

ePlex® Sistemi Sendromik Test Panelleri

ePlex® sistemi 2 sendromik test paneli ile kullanıma sunulmuştur;

  • Solunum patojenlerini kapsayan ‘Respiratory Pathogen Panel 2’ (RP2)

  • Geniş kapsamlı kan kültürü patojenlerinin identifikasyonuna olanak tanıyan ‘Blood Culture Identification Panel’ (BCID)

 

BCID Paneli

Günümüzde doktorlar sepsis tanısında önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan organizmaları ve tedavi seçeneklerini belirlemek günler sürebilir bu da etkili antimikrobiyal tedavide gecikmelere, hastane maliyetlerinin artmasına ve daha yüksek mortalite oranlarına neden olabilir.2 ePlex® BCID Panelleri – kan kültürü kontaminasyonunu hızla dışlamanıza olanak verirken doktorların klinik olarak daha ilişkili olan kan dolaşımı enfeksiyonlarını ve direnç genlerini hızla tanımlamasını sağlayarak erken tedaviyi mümkün kılar.

Sepsisin hızlı moleküler tanısının hasta sonuçlarını ve antimikrobiyal yönetimi iyileştirdiği ve hastane masraflarını düşürdüğü gösterilmiştir.2

ePlex® Kan Kültürü Identifikasyon (BCID) Panelleri, direnç genleriyle birlikte sepsise yol açabilecek organizmaları 1,5 saate yakın bir sürede kapsamlı bir şekilde saptar. Bu geniş kapsama alanı, sepsise neden olan bakteri ve mantarları önemli ölçüde daha az tespit eden diğer panellere kıyasla, şu anda tanımlanmış kan dolaşımı enfeksiyonlarının yaklaşık %95'inin ePlex® BCID Panelleri ile erken tespit edilebileceği anlamına gelir.3 ePlex® BCID Panelleri, kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan ve anaerob bakteriler, çoklu ilaca dirençli organizmalar ve sık görülen ve artışta olan mantar patojenleri dahil sepsise yol açabilen organizmalar ve direnç belirteçleri için en geniş kapsamı sunar. ePlex® BCID Fungal  (FP) Paneli, dünya çapında yaygınlığı artan, çok ilaca dirençli bir mantar olan Candida auris'i içeren FDA tarafından onaylanan ilk multipleks moleküler paneldir.4

Çok sayıda patojen ve direnç genini kapsayan kan kültürü panelleri

simplicity icon

ePlex® BCID-GP Panel

Gram-Pozitif Organizmalar

Bacillus cereus grubu

Bacillus subtilis grubu

Corynebacterium

Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes)

Enterococcus

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Lactobacillus

Listeria

Listeria monocytogenes

Micrococcus

Staphylococcus

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus lugdunensis

Streptococcus

Streptococcus agalactiae (GBS)

Streptococcus anginosus grubu

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (GAS)Direnç Genleri

mecA

mecC

vanA

vanB

 

Pan Hedefler

Pan Gram-Negatif

Pan Candida

 

 

safety and performance icon

ePlex® BCID-GN Panel

Gram-Negatif Organizmalar

Acinetobacter baumannii

Bacteroides fragilis

Citrobacter

Cronobacter sakazakii

Enterobacter (non-cloacae kompleksi)

Enterobacter cloacae kompleksi

Escherichia coli

Fusobacterium nucleatum

Fusobacterium necrophorum

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae grubu

Morganella morganii

Neisseria meningitidis

Proteus

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella

Serratia

Serratia marcescens

Stenotrophomonas maltophilia

 

Direnç Genleri

CTX-M

IMP

KPC

NDM

OXA (OXA-23 & OXA-48)

VIM

 

Pan Hedefler

Pan Gram-Pozitif

Pan Candida

enhanced digital power icon

ePlex® BCID-FP Panel

Fungal Organizmalar

Candida albicans

Candida auris

Candida dubliniensis

Candida famata

Candida glabrata

Candida guilliermondii

Candida kefyr

Candida krusei

Candida lusitaniae

Candida parapsilosis

Candida tropicalis

Cryptococcus gattii

Cryptococcus neoformans

Fusarium

Rhodotorula

RP2 Paneli

 

Solunum yolu patojenlerinin klinik tablosu çok benzerdir, bu da tanıyı ve uygun tedavi seçimini zorlaştırır. Manuel yöntemler yavaş olabilir ve enfeksiyonun nedenini gözden kaçırabilir. ‘Örnekten sonuca’ kartuşlu multipleks moleküler solunum testleri, klinisyenlere hasta sonuçlarını iyileştirmede ve bakım maliyetini düşürmede yardımcı olmak için hızlı, doğru ve kapsamlı sonuçlar sağlar. 

ePlex® Solunum Patojeni Paneli 2 (RP2), COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2 dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili en yaygın viral ve bakteriyel organizmaları tanımlar.

Yaygın solunum yolu patojenlerinin eş zamanlı değerlendirilmesine olanak tanıyan geniş panel kapsamı

RP2 PANEL HEDEFLERİ

safety and performance icon

Adenovirus

Coronavirus 229E

Coronavirus HKU1

Coronavirus NL63

Coronavirus OC43

SARS-CoV-2

MERS-CoV

Human Bocavirus

Human Metapneumovirus

Human Rhinovirus/Enterovirus

Influenza A

Influenza A H1

 

Influenza A H1-2009

Influenza A H3

Influenza B

Parainfluenza 1

Parainfluenza 2

Parainfluenza 3

Parainfluenza 4

Respiratory Syncytial Virus A

Respiratory Syncytial Virus B

Bordetella pertussis

Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumoniae

Referanslar:

1 Forsman RW. Why is the laboratory an afterthought for managed care organizations? Clin Chem. 1996; 42(5):813-816

2 Evaluation of Microbiological Performance and the Potential Clinical Impact of the ePlex ® Blood Culture Identification Panels for the Rapid Diagnosis of Bacteremia and Fungemia Bryant S. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Nov 26;10:594951. doi: 0.3389/fcimb.2020.594951. eCollection 2020.

3 Based on ePlex panel inclusivity compared to the GenMark prospective clinical trail database and an additional clinical data set(Potula, et. al., MLO, 2015), not intended as sensitivity/performance claims.

4 Pogue, JM, et al. (2018) Antimicrob Agents Chemother: 62(5):e02538-17