{ "ProductData": { "ID": "INS_809", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "ACCU-CHEK® Inform II system", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "Accu-Chek Inform II" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/Accu-Chek-Inform II system.png", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "1013" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Accu-Chek", "NodeID": "010" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Glucose", "NodeID": "050" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Diabetes", "NodeID": "13-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Endocrinology", "NodeID": "12-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05060303054", "MaterialDescription": "Accu-Chek Inform II (NL TR)", "RegisteredProductName": "Accu-Chek Inform II", "GTIN": "07613336205143", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "05060303001", "MaterialDescription": "Accu-Chek Inform II Meter Kit + RF", "RegisteredProductName": "Accu-Chek® Inform II system", "GTIN": "04015630925469", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ { "ProductID": "INS_6680", "BrandName": "cobas® infinity edge unite", "ProductNameAddition": "cobas infinity edge unite is a software as a service (SaaS) offering that seamlessly connects POC devices used in ambulatory care settings.", "ReferenceType": "Software", "Classification": [ { "IdentifierofStructureSystem": "1", "NameofStructureSystem": "GPCH", "StructureNodeID": "10048", "StructureGroupPath": "", "StructureGroupName": "", "StructureNodeStatus": "" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Product_Types", "NameofStructureSystem": "Product Types", "StructureNodeID": "60-000-00", "StructureGroupPath": "Electronic Services", "StructureGroupName": "Electronic Services", "StructureNodeStatus": "valid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Family", "NameofStructureSystem": "Product Families", "StructureNodeID": "110", "StructureGroupPath": "cobas", "StructureGroupName": "cobas", "StructureNodeStatus": "valid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Lab_Type", "NameofStructureSystem": "Lab Types", "StructureNodeID": "110-00", "StructureGroupPath": "Point of Care Testing", "StructureGroupName": "Point of Care Testing", "StructureNodeStatus": "valid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Product_Solutions", "NameofStructureSystem": "Product Solutions", "StructureNodeID": "051", "StructureGroupPath": "Digital solutions", "StructureGroupName": "Digital solutions", "StructureNodeStatus": "valid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Applications", "NameofStructureSystem": "Applications", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "", "StructureGroupName": "", "StructureNodeStatus": "invalid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Techniques", "NameofStructureSystem": "Techniques", "StructureNodeID": "999-00", "StructureGroupPath": "", "StructureGroupName": "", "StructureNodeStatus": "invalid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Pathogens", "NameofStructureSystem": "Pathogens", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "", "StructureGroupName": "", "StructureNodeStatus": "invalid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Health_Topics", "NameofStructureSystem": "Health Topics", "StructureNodeID": "11-00-00", "StructureGroupPath": "Critical Care", "StructureGroupName": "Critical Care", "StructureNodeStatus": "valid" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Disease_Areas", "NameofStructureSystem": "Disease Areas", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "", "StructureGroupName": "", "StructureNodeStatus": "invalid" } ] } ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": "Accu-Chek® Inform II sistemi, kan ş ekerinin izlenmesi için venöz, kapiler, arteriyel ve yeni doğandan alı nan tam kan numunelerindeki kan ş ekeri seviyelerinin kantitatif tayininde in vitro tanı için kullanılması amacı yla tasarlanmıştır. Accu-Chek Inform II, hasta başında test amacı yla tasarlanmıştır. Hastanı n kendi kendini test etmesi için kullanılamaz.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

Accu-Chek ® Inform II Sistemi

Accu-Chek ®  Inform II Sistemi Görseli

Genel Bakış

Sipariş Bilgileri

Teknik Belgeler

error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.