{ "ProductData": { "ID": "INS_754", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "Accutrend® Plus system", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": "", "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": "", "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "Accutrend Plus" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/Accutrend-Plus-system.png", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "1042" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Clinical Chemistry and Immunoassay", "NodeID": "10-10-20-20-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Accutrend", "NodeID": "020" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Patient Self Testing", "NodeID": "100-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Clinical Chemistry", "NodeID": "020" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Diabetes", "NodeID": "13-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05050499016", "MaterialDescription": "Accutrend Plus Kit mmol/l", "RegisteredProductName": "Accutrend® Plus system (mmol/l)", "GTIN": "04015630056170", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" }, { "MaterialNum": "05050472016", "MaterialDescription": "Accutrend Plus Kit mg/dl", "RegisteredProductName": "Accutrend® Plus system (mg/dl)", "GTIN": "04015630056163", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": "Accutrend Plus ölçüm cihazı üç kan parametresinin kantitatif tayini için kullanılır: kolesterol, trigliseritler ve laktat. Yansı ma fotometrik ölçümü, bu kan parametrelerinin her biri için özel ölçüm çubukları kullanılarak yapılır. Her testle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili ölçüm çubuklarının prospektüslerine bakın.

Bu ölçüm cihazı, profesyonel olarak kullanılabileceği gibi kişisel test için de kullanıma uygundur.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

Accutrend® Plus Sistemi

Accutrend® Plus Sistemi Görseli