Accutrend® Plus sistemi

Kardiyovasküler risk faktörleri için tarama

Accutrend® Plus sistemi ürün görseli
 • Birincil basamaktaki hastaların önemli bir bölümü dislipidemiktir ve dolayısıyla yüksek bir kardiyovasküler hastalık riski altındadır1-3
 • Ayrıca, lipid bozuklukları bulunan birçok hasta yeterli tedavi alamamakta ya da hiç tedavi alamamaktadır1
 • Hasta başı lipid testi birinci basamaktaki dislipidemik hastaların tanımlanması ve yönetimi konusunda destek sağlayabilir1

 

Otomatik performans testi

 

 • Kontrol çözeltisi sayesinde sürekli kontrol denetimi yapma imkanı

 

Kullanım kolaylığı

 

 • Kolay kullanımı ile muayenehane veya hastane ortamında test yapılabilir

 

Ürün özellikleri

 

 • Kalibrasyon için pozitif kontrol stribi ve parametre tanıma özelliği kullanılır
 • Test stripleri oda sıcaklığında saklanabilir
 • 100'e kadar birbirinden farklı ölçüm tarih, saat bilgileriyle ve bayrak işaretleriyle birlikte saklanabilir
 • Tüm ölçüm aralığı boyunca yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlar

 

 

Kaynaklar

 1. Taylor, J.R. and Lopez, A.M. (2004), Cholesterol: pointofcare testing. Ann Pharmacother 38: 1252-1257.
 2. Ezzati M, Hoorn SV, Rodgers A, Lopez AD, Mathers CD, Murray CJ. Estimates of global and regional potential health gains from reducing multiple major risk factors. Lancet 2003; 362:271-280.
 3. De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J 2003; 24:1601-1610.

Test

Ölçüm aralıkları

Ölçüm süresi

Numune materyali

Numune hacimleri

Çalışma koşulları

mg/dL

mmol/L

Glukoz

20–600

1,1–33,3

12 san.

 • Taze kapiler kan

15–50 µL

18° – 35°C

Kolesterol

150–300

3,88–7,76

180 san.

 • Taze kapiler kan
 • Heparinle kaplı pipetler kullanılabilir

15–40 µL

18° – 35°C

Trigliseritler

70–600

0,80–6,86

maks. 174 san.

 • Taze kapiler kan
 • Heparinle kaplı pipetler kullanılabilir

10–40 µL

18° – 30°C

Laktat

0,8–22 mmol/L

60 san.

 • Taze kapiler kan
 • Heparinle kaplı pipetler kullanılabilir

15–50 µL

analit konsantrasyonuna bağlı olarak 5° – 35°C veya
15° – 35°C