{ "ProductData": { "ID": "INS_2580", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "BenchMark GX", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": "", "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": "", "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "BenchMark GX" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_2580_BenchMarkGX.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "6151" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "BenchMark", "NodeID": "080" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Pathology Lab", "NodeID": "080-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Histopathology", "NodeID": "010" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05894662001", "MaterialDescription": "VMS BENCHMARK GX STAINER (ASSY)", "RegisteredProductName": "BenchMark GX", "GTIN": "07613336140956", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "750-850", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": "BenchMark GX cihazı, mikroskop slaytları üzerinde bulunan histolojik veya sitolojik numuneleri, in vitro diagnostik (IVD) kullanı ma yönelik spesifik immünohistokimya, immünositokimya veya in situ hibridizasyon reaktifleriyle otomatik olarak boyamak üzere tasarlanmıştır.

BenchMark GX cihazı, patologlar tarafından tanı ya yardımcı olarak analitlerin kalitatif ve yarı kantitatif saptaması için fırı nlama, deparafinizasyon ve boyama süreçlerini tamamen otomatik hale getirir. Sistem, histoloji süreçleri hakkı nda bilgisi olan ve temel bilgisayar kullanma yetisine sahip uzman laboratuvar personeli tarafından anatomik patoloji (AP) laboratuvar ortamı nda kullanıma yöneliktir.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

BenchMark GX

Genel Bakış

Sipariş Bilgileri

Teknik Belgeler

error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.