{ "ProductData": { "RelatedLinks": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "RegulatoryDisclaimer2": "", "StainLocalization": [ "" ], "ProductType": "Instrument", "DisclaimerGroup2": null, "ProductNameGlobal": "CoaguChek XS", "DisclaimerGroup1": "IVD", "ControlTissue": [ "" ], "BrandName": "CoaguChek® XS system", "LicenseDisclaimers": [ ], "Isotypes": "", "RegulatoryDisclaimer3": "", "ID": "INS_804", "ProductNameAddition": "", "Species": [ "" ], "Clone": "" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_804_CoaguChek_XS.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxomony": { "Product2TaxomonyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "CoaguChek XS", "NodeID": "371" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "NodeName": "Coagulation, Hematology and Urinalysis", "NodeID": "10-10-20-30-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "CoaguChek", "NodeID": "090" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Patient Self Testing", "NodeID": "100-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Coagulation", "NodeID": "070" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "Coagulation Monitoring", "NodeID": "10-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "CoaguChek XS", "NodeID": "371" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "NodeName": "Coagulation, Hematology and Urinalysis", "NodeID": "10-10-20-30-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "CoaguChek", "NodeID": "090" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Patient Self Testing", "NodeID": "100-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Coagulation", "NodeID": "070" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "Coagulation Monitoring", "NodeID": "10-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "04625412019", "MaterialDescription": "CoaguChek XS Kit (en/fr/pl/sl)", "RegisteredProductName": "CoaguChek® XS system", "GTIN": "00064562212370", "ProductCategoryText": "Meters", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "", "PackSizeDescPIM360": "", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": "CoaguChek XS Sistemi, CoaguChek XS PT test stripleriyle pıhtılaş ma değerlerinin kantitatif olarak izlenmesinde kullanılır (yaygı n olarak kullanılan terimler: tromboplastin zamanı, PT, Quick değeri).

CoaguChek XS Sistemi yardımıyla saptanan pıhtılaşma değ erlerini kullanarak oral koagülasyon tedavisini kendi kendinize izleyebilmeniz ve ayarlayabilmeniz için önce mutlaka doktorunuzla görüş meniz ve uzman bir sağlık mensubundan gerekli talimatları almanız gerekir. Eczacını z/ uzman sağlayıcınız size eğitim verebilir ve/veya pıhtılaşmayı kendi kendine izleme ile ilgili eğitim veren kuruluş larla ya da enstitülerle temasa geçmenizi sağ layabilir. Lütfen, test stripleriyle birlikte verilen prospektüste yer alan INR kendi kendine izleme ile ilgili özel notları okuyun.", "Country": "XG", "Code": "Product Description", "Name": "Product Description" } ] } } ] }

CoaguChek® XS system

Genel Bakış

Sipariş verme

Teknik Belgeler

Back     İleri
error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.