{ "ProductData": { "RelatedLinks": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "RegulatoryDisclaimer2": "", "StainLocalization": [ "" ], "ProductType": "Instrument", "DisclaimerGroup2": null, "ProductNameGlobal": "cobas b 123 1", "DisclaimerGroup1": "IVD", "ControlTissue": [ "" ], "BrandName": "cobas b 123 <1> POC system", "LicenseDisclaimers": [ ], "Isotypes": "", "RegulatoryDisclaimer3": "", "ID": "INS_730", "ProductNameAddition": "", "Species": [ "" ], "Clone": "" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/cobas b 123.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxomony": { "Product2TaxomonyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "cobas b 123 <1>", "NodeID": "1014" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "NodeName": "BG/E and Hospital Blood Glucose", "NodeID": "10-10-20-10-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Blood Gas and Electrolytes", "NodeID": "021" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05122244001", "MaterialDescription": "cobas b 123 < 1 > POC system", "RegisteredProductName": "cobas b 123 <1> POC system", "GTIN": "04015630036929", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "", "PackSizeDescPIM360": "", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ { "ProductID": "INS_6680", "BrandName": "cobas® infinity edge unite", "ProductNameAddition": "cobas infinity edge unite is a software as a service (SaaS) offering that seamlessly connects POC devices used in ambulatory care settings.", "ReferenceType": "Instrument", "Classification": [ { "IdentifierofStructureSystem": "1", "NameofStructureSystem": "GPCH", "StructureNodeID": "10048", "StructureGroupPath": "Licensed IT Products->lab Insights->Lab Platform->cobas infinity POC Suite->cobas infinity edge", "StructureGroupName": "cobas infinity edge" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Product_Types", "NameofStructureSystem": "Product Types", "StructureNodeID": "60-000-00", "StructureGroupPath": "Electronic Services", "StructureGroupName": "Electronic Services" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Family", "NameofStructureSystem": "Product Families", "StructureNodeID": "110", "StructureGroupPath": "cobas", "StructureGroupName": "cobas" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Lab_Type", "NameofStructureSystem": "Lab Types", "StructureNodeID": "110-00", "StructureGroupPath": "Point of Care Testing", "StructureGroupName": "Point of Care Testing" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Product_Solutions", "NameofStructureSystem": "Product Solutions", "StructureNodeID": "051", "StructureGroupPath": "Digital solutions", "StructureGroupName": "Digital solutions" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Applications", "NameofStructureSystem": "Applications", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" }, { "IdentifierofStructureSystem": "OWP_Techniques", "NameofStructureSystem": "Techniques", "StructureNodeID": "999-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Health_Topics", "NameofStructureSystem": "Health Topics", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Disease_Areas", "NameofStructureSystem": "Disease Areas", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Pathogens", "NameofStructureSystem": "Pathogens", "StructureNodeID": "99-00-00", "StructureGroupPath": "NOT APPLICABLE", "StructureGroupName": "NOT APPLICABLE" }, { "IdentifierofStructureSystem": "Health_Topics", "NameofStructureSystem": "Health Topics", "StructureNodeID": "11-00-00", "StructureGroupPath": "Critical Care", "StructureGroupName": "Critical Care" } ] } ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": " Cobas b 123 POC sistemi, pH, kan gazları (BG), elektrolitler (ISE), hematokrit (Hct), metabolitler (Glu, Lac), total hemoglobin (tHb), hemoglobin türevleri (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), oksijen satürasyonu (SO2) ve yenidoğan bilirubin (Bili) in vitro ölçümü için tam otomatik bir hasta başı sistemidir.

Ek olarak, cobas b 123 POC sistemi türetilmiş parametreleri de hesaplar.

Hasta başı ortamında ve laboratuvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Entegre AutoQC modülü ve oksimetre modülü opsiyonel olarak mevcuttur.", "Name": "Intended Use" }, { "Language": "tr", "Value": "Ölçülen parametreler:

pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+, Cl, Ca2+), Hct, Glu, Lac", "Name": "Product Description" } ] } } ] }

cobas b 123 <1> POC system

Genel Bakış

Sipariş verme

Teknik Belgeler

Back     İleri
error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.