{ "ProductData": { "ID": "INS_730", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas b 123 <1> POC system", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas b 123 1" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/cobas b 123.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeID": "1014", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeID": "110", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "cobas" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeID": "10-000-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeID": "110-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "021", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Blood Gas and Electrolytes" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeID": "999-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeID": "11-00-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "05122244001", "MaterialDescription": "cobas b 123 < 1 > POC system", "RegisteredProductName": "cobas b 123 <1> POC system", "GTIN": "04015630036929", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Name": "Intended Use", "Value": "cobas b 123 POC system pH, kan gazları (BG), elektrolitler (ISE), hematokrit (Hct), metabolitler (Glu, Lac), toplam hemoglobin (tHb), hemoglobin türevleri (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), oksijen satürasyonu ( SO2) ve neonatal bilirubinin (Bili) in vitro ölçümü için tam otomatik bir POC sistemidir.
Ay rıca, cobas b 123 POC system türetilen parametreleri de hesaplar.
Bir Hasta Başı ortamında ve laboratuvarda kullanı ma yöneliktir.
Entegre AutoQC modülü ve oksimetre modülü isteğe bağlı olarak mevcuttur.", "Language": "tr", "Country": "XG", "Code": "Intended Use" } ] } } ] }

cobas b 123 <1> POC system

IVD For in vitro diagnostic use.

Genel Bakış

Sipariş Bilgileri

Teknik Belgeler

error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.