{ "ProductData": { "RelatedLinks": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "RegulatoryDisclaimer2": "", "StainLocalization": [ "" ], "ProductType": "Instrument", "DisclaimerGroup2": null, "ProductNameGlobal": "cobas b 221 2 Roche OMNI S2 system", "DisclaimerGroup1": "IVD", "ControlTissue": [ "" ], "BrandName": "cobas b 221 <2> system", "LicenseDisclaimers": [ ], "Isotypes": "", "RegulatoryDisclaimer3": "", "ID": "INS_391", "ProductNameAddition": "", "Species": [ "" ], "Clone": "" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_393_cobas_b_221.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxomony": { "Product2TaxomonyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeName": "cobas b 221<2>=Roche OMNI S2 system", "NodeID": "19" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Organization", "StructureSystemName": "Organization", "NodeName": "BG/E and Hospital Blood Glucose", "NodeID": "10-10-20-10-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeName": "Point of Care Testing", "NodeID": "110-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeName": "Blood Gas and Electrolytes", "NodeID": "021" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "NOT APPLICABLE", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeName": "Critical Care", "NodeID": "11-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "03337111001", "MaterialDescription": "cobas b 221 2 Roche OMNI S2 system", "RegisteredProductName": "cobas b 221 <2> system", "GTIN": "04015630018307", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "GD0603", "PackSizePIM360": "", "PackSizeDescPIM360": "", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": " Cobas b 221 sistemi tam kan, serum, plazma, asetat ve bikarbonat içeren diyaliz çözeltileri ve plevral sıvı içeren örneklerinin in vitro test edilmesi için tasarlanmış tam otomatik bir analizördür:
 • Ph
 • Kan Gazı (BG): PO2, PCO2
 • Elektrolit (ISE): Na+, K+, Cl- , iCa2+
 • Hematokrit (Hct)
 • Metabolitler (MSS): Glikoz, Laktat, Üre/BUN (sadece versiyonda)
 • Total Hemoglobin (tHb)
 • Oksijen satürasyonu (SO2)
 • Hemoglobin türevleri COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
 • Bilirubin (yenidoğan)
   
Ek olarak, cobas b 221 sistemi türetilmiş parametreleri de hesaplar.

Aşağıdaki parametreler tam kan, serum veya plazma ile ölçülebilir:
 • Ph
 • Kan Gazı (BG): PO2, PCO2
 • Elektrolit (ISE): Na+, K+, Cl- , iCa2+
 • Hematokrit (Hct)
 • Metabolitler (MSS): Glikoz, Laktat, Üre/BUN
 • Total hemoglobin (tHb)
 • Oksijen satürasyonu (SO2)
 • Hemoglobin türevleri COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
 • Bilirubin (yenidoğan)

Aşağıdaki parametre plevral sıvıda ölçülebilir:
 • pH
", "Name": "Intended Use" }, { "Language": "tr", "Value": "Cobas b 221 sistemi, entegre AutoQC eklenti seçeneğine sahip bir analizördür.
Cobas b 221<2> sistemi için konfigürasyon: BG ( kan gazı), pH, COOX, Bili", "Name": "Product Description" } ] } } ] }

cobas b 221 <2> system

Genel Bakış

Sipariş verme

Teknik Belgeler

Back     İleri
error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.