cobas h 232 POC sistemi

Kardiyovasküler hastalıklar için hasta başı test sistemi

cobas h 232 POC sistemi ürün görseli
Güvenlik

 

 • Operatör kimliği girişi ve kilitleme özelliği 
 • Test sonuçlarının doğru olarak belgelendirilmesi için hasta ve kullanıcı kimliği
 • Kalite kontrol kilidi

 

Kontrol ve izlenebilirlik

 

 • Kablosuz teknolojisi yoluyla bağlantı ve QR kodu özelliği hataları en aza indirebilir, güvenliği artırabilirve iş akışını hızlandırabilir
 • cobas® POC IT çözümüyle bağlantı, test ağının genişletilmesini sağlar ve operatörlerin ve kalite güvencesinin merkez laboratuvardan kontrol edilmesine imkan tanır 
cobas h 232 sistemi

cobas h 232 POC sistemi Troponin T, NT-proBNP, D-Dimer, CK-MB ve Miyoglobin testlerinin ambulans, doktor muayenehanesi ve acil servis gibi farklı ortamlarda hızlı bir şekilde tayin edilmesine olanak sağlar.

Test Ölçüm aralığı Sonuç alma süresi Klinik kullanım alanı
Troponin
40 –  2,000 ng/L
12 dk
Şüphelenilen akut miyokard infarktüsü bulunan yüksek mortalite riski altındaki hastaların tanımlanması4
NT-proBNP
60 –  9,000 pg/mL
12 dk
Şüphelenilen kalp yetersizliği bulunan hastaların tanılanmasında, kompanse sol ventriküler disfonksiyonu bulunan hastaların izlenmesinde ve akut koroner sendromları bulunan hastaların risk tabakalandırmasında yardımcı olarak kullanılır5
CK-MB
1.0 – 40 ng/mL
12 dk
Akut koroner sendrom ve miyokard infarktüsü tanısını ve reinfarktüs değerlendirmesini destekler1
D-Dimer
0.1 - 4.0 µg/mL
8 dk Derin ven trombozu ve pulmoner embolinin dışlanması2
Miyoglobin
30 – 700 ng/mL
8 dk Akut koroner sendrom ve miyokard infarktüs tanısına yardımcı olarak miyokard hasarına ilişkin erken belirteç olarak kullanılır3

Roche NT-proBNP, birincil bakım ortamlarında kalp yetmezliğinin tanılanması ve yönetimi konusunda yardımcı olacak ek objektif sonuçlar sağlar5,8,9

Kaynaklar

 

 1. Roche CARDIAC CK-MB-Yöntem Sayfası-prospektüs 
 2. Roche CARDIAC D-Dimer-Yöntem Sayfası-prospektüs 
 3. Roche CARDIAC M-Yöntem Sayfası-prospektüs 
 4. Roche CARDIAC POC Troponin T- Yöntem Sayfası-prospektüs 
 5. Roche CARDIAC proBNP +Yöntem Sayfası-prospektüs
 6. Roche (2016). cobas h 232 POC sistemi Kullanıcı Kılavuzu, Versiyon 6.0.
 7. Bertsch, T. et al. (2010). Clin Lab., 56(1-2), 37-49.
 8. Ponikowski, P. et al. (2016). Eur Heart J, 37(27), 2129-200.
 9. Rutten, F.H. et al. (2016). EPCCS Practical Guidance on Heart Failure Diagnosis and Management in Primary Care. Erişim adresi: www.epccs.eu/bestanden/cde7c636129164442711916-EPCCS-2016-HF-Diagnosis-webversion.pdf