cobas t 511 ve cobas t 711 koagülasyon analizörü

Koagülasyon için yenilikçi iş akışı

cobas t 511 / t 711 koagülasyon analizörü

Laboratuvarlar için verimli koagülasyon iş akışı

Koagülasyon laboratuvarlarında klinisyenlerin hızlı ve doğru sonuçlara ve çok sayıda rutin koagülasyon parametresi için uygun maliyetli çözümlere dönük talebinin karşılanması gerekmektedir.

 

Bağımsız orta hacimli cobas t 511 koagülasyon analizörü ve yüksek hacimli cobas t 711 koagülasyon analizörü, koagülasyon anormalliklerinin tanılanmasına ve antikoagülan tedavisinin izlenmesine yardımcı olmaktadır.
 
Yüksek işlem gücü, iş akışı dinamikleri ve akıllı numune kullanımı ile yenilikçi refakatsiz reaktif yönetimi (W.A.R.M) sayesinde yüksek iş akışı verimliliği ve standardize sonuçlar.

 

işlem gücü

Yüksek İşlem Gücü

 

Yüksek işlem güçleri ve kapsamlı menüleri sayesinde, cobas t koagülasyon analizörleri aşağıdaki başlıca özellikleriyle laboratuvarların günlük test iş yüklerini hızlı bir şekilde tamamlamasına olanak sağlar:
 

 • Yüksek hız
 • Cihaz üzeri yüksek numune kapasitesi
 • Esnek numune yükleme seçenekleri ve otomasyon bağlantısı
  • Analizörler rastgele erişim veya toplu iş modlarında kullanılabilir ve acil numunelere yönelik özel yuvalarıyla gerçek anlamda STAT çalışma imkanı sunar   
 • Cihaz üzeri yüksek reaktif kapasitesi ve 2 haftaya kadar cihaz üzeri stabilite
 • 34.200 teste kadar cihaz üzeri yüksek test kapasitesi; 2 haftada sadece bir kez reaktif yüklenmesi yeterli olacaktır (XL iş yüküne sahip bir Koagülasyon Laboratuvarı için)
iş akışı

İş Akışı Dinamikleri

 

cobas t koagülasyon analizörleri bir yandan kullanım kolaylığı, kesintisiz çalışma ve yüksek üretkenlik sunarken, diğer yandan operatör güvenliği ve standardize sonuçlar sağlayarak daha iyi bir hasta bakımı için gerekli zemini hazırlar. Bu faydaları mümkün kılan başlıca özellikler:
 

 • Numune, reaktif, sarf malzemeleri ve atıkları sürekli olarak yükleme/boşaltma imkanı
 • Esnek numune tüpü kullanımı desteği
  • Aynı rakta açık ve kapalı numune tüpleri
  • Farklı tedarikçilerin tüpleriyle uyumluluk
 • Numune bütünlüğü kontrolleri ve sonuçlar üzerinde tam izlenebilirlik
 • e-Servisler: Kilit bilgileri indirmek için e-library erişimi, Laboratuvar Bilgi Sistemleri bağlantısı ve uzaktan servis destek işlevsellikleri
reaktif yönetimi

Yenilikçi Reaktif Yönetimi (W.A.R.M.)

 

cobas t koagülasyon analizörleri tam otomatik ve programlı reaktif sulandırma işlevine sahiptir. Bu yenilikçi ve kullanımı kolay konsept, kullanıcı hatası riskini en aza indirir ve reaktiflerin optimum şekilde kullanılmasını sağlar ve yüksek kalitesini korur.

 

 • Reaktif kaseti konsepti kontaminasyon ve buharlaşma riskini en aza indirir
 • Operatör müdahalesi olmaksızın gerektiğinde otomatik programlı reaktif sulandırma ve oda sıcaklığına getirme işlevi
 • Barkod teknolojisi yoluyla elektronik verilerin otomatik olarak içe aktarımı
Sorunuz mu var?
Bizimle İletişime Geçin

Hem cobas t 511 hem de cobas t 711 koagülasyon analizörünün mevcut bulunması, laboratuvarınıza test ihtiyaçlarınıza en uygun sistemi seçme özgürlüğünü verir. 

Mevcut testler

Mevcut testler

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada aktive parsiyel trombiplastin zamanı (aPTT) tayini için yüksek lupus duyarlılıklı in vitro test. aPTT, içsel koagülasyon yolağını değerlendirmek için kullanılır.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada aktive parsiyel trombiplastin zamanı (aPTT) tayini için in vitro test. aPTT, içsel koagülasyon yolağını değerlendirmek için kullanılır.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada aktive parsiyel trombiplastin zamanı (aPTT) tayini için düşük lupus duyarlılıklı in vitro test. aPTT, içsel koagülasyon yolağını değerlendirmek için kullanılır.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada antitrombin aktivitesinin kantitatif tayini için in vitro test. Test, antitrombin eksikliğinin tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı insan plazmasında fibrin bozunma ürünlerinin (D‑dimer ve X‑oligomerler) kantitatif immünolojik tayini için in vitro test. Yüksek olmayan klinik olasılık değerlendirmesiyle birlikte, normal bir D‑dimer sonucu (< 0.5 μg FEUa)/mL) derin ven trombozunun (DVT) ve pulmoner embolinin (PE) dışlanmasında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada fibrinojenin (Clauss yöntemi) kantitatif tayini için in vitro test. Test, hipo- ve hiperfibrinojenemi, disfibrinojenemi ve afibrinojeneminin saptanmasında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Türetilmiş fibrinojen sonucu, fibrinojen eksikliğinin tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada Owrens protrombin zamanı tayini için in vitro test. Owrens protrombin zamanı, K vitamini antagonist tedavisinin yönetiminde yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Belirtilen cobas t analizörlerinde sitratlı plazmada protrombin zamanı ve türetilmiş fibrinojenin tayini için in vitro test. Protrombin zamanı, dışsal koagülasyon yolağının değerlendirilmesi amacıyla ve K vitamini antagonist tedavisinin yönetiminde yardımcı olarak kullanılır. Türetilmiş fibrinojen sonucu, fibrinojen eksikliğinin tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Belirtilen cobas tanalizörlerinde sitratlı insan plazmasında Trombin Zamanı (TT) tayini için in vitro test.

Belirtilen cobas tanalizörlerinde sitratlı plazmada fraksiyonlanmamış (UFH) ve düşük molekül ağırlıklı heparinlerin (LMWH) anti-Xa aktivitesinin kantitatif tayini için in vitro test. Test, anti-Xa Heparin tedavisinin yönetiminde yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

 cobas t sistemlerinde sitratlı plazmada lipemi indeksi, hemoliz indeksi ve ikterus indeksinin yarı kantitatif tayini için in vitro test.