{ "ProductData": { "ID": "INS_2009", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas u 411 urine analyzer", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas u 411" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_2009_cobas_u_411.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "", "NodeID": "2159" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "cobas", "NodeID": "110" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems", "NodeID": "10-000-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Core Lab", "NodeID": "050-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis", "NodeID": "120" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "999-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "", "NodeID": "99-00-00" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "04906969001", "MaterialDescription": "cobas u 411 urine analyzer", "RegisteredProductName": "cobas u 411 urine analyzer", "GTIN": "04015630925636", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Language": "tr", "Value": "cobas u 411 analizör; özgül ağırlı k (SG), pH, lökositler, nitrit, protein, glukoz, keton, ürobilinojen, bilirubin ve eritrositler dahil olmak üzere idrar analitlerinin in vitro kalitatif veya yarı kantitatif teşhisine yönelik yarı otomatik bir idrar analiz sistemidir. Analizör ayrıca idrar rengini belirler.

cobas u 411 analizörde, Combur10 Test M (bkz. Ticari markalar , sayfa 3) test stripleri kullanılır.

cobas u 411 analizör günlük 30 ila 100 idrar numunelik kapasitede çalışacak ş ekilde optimize edilmiştir. cobas u 411 analizör yalnı zca profesyonel bir laboratuvar ortamında çalışan eğitim almış personel tarafından kullanılabilir. Analizör yalnı zca idrar numunelerinitest etmede kullanılacak şekilde geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.

Operatörün analizörü kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatli bir ş ekilde okuması gerekir.

Kullanıcı Kılavuzundaki talimatlara uyulmaması güvenlik riskleri meydana getirebilir.", "Country": "XG", "Code": "Intended Use", "Name": "Intended Use" } ] } } ] }

cobas u 411 urine analyzer

<b>cobas u</b> 411 urine analyzer

Genel Bakış

Sipariş Bilgileri

Teknik Belgeler

error errorMessage
Bu bölüm yüklenirken bir sorun oluştu.
Lütfen bu sayfayı yeniden yükleyin veya daha sonra tekrar deneyin.