{ "ProductData": { "ID": "INS_2791", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "cobas u 701 microscopy analyzer", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "cobas u 701" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/INS_2791cobas_u_701.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeID": "6483", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeID": "110", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "cobas" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeID": "10-000-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeID": "050-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Core Lab" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "120", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeID": "999-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "06390501001", "MaterialDescription": "cobas u 701 microscopy analyzer", "RegisteredProductName": "cobas u 701 microscopy analyzer", "GTIN": "04015630932450", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Name": "Intended Use", "Value": "cobas u 701 mikroskopi analizörü, idrardaki eritrositlerin ve lökositlerin in vitro kantitatif teşhisine; skuamöz ve skuamöz olmayan epitelyal hücrelerin, bakterilerin ve hyalin silendirlerin yarı kantitatif teşhisine ve patolojik silendirlerin, kristallerin, mayaların, mukozanın ve spermin kalitatif teşhisine yönelik tam otomatik bir idrar mikroskopi sistemidir.

Bu ölçümler böbrek hastalığının ve idrar yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesinde yararlı olur.
Bu sistem klinik laboratuvarlarda eğitimli operatörler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir.", "Language": "tr", "Country": "XG", "Code": "Intended Use" }, { "Name": "Specification", "Value": " 
 
Fully automatedFully automated urine microscopy system
Parameters11 on-board parameters
Reagent-freeReagent-free system
Throughput116 samples/hour
Cuvettes400 cuvettes per cassette (cobas u cuvette)
StorageStorage of digital microscopy images
", "Language": "en", "Country": "XG", "Code": "Specification" } ] } } ] }

cobas u 701 mikroskopi analizörü

IVD For in vitro diagnostic use.
cobas u 701 mikroskopi analizörü