{ "ProductData": { "ID": "INS_812", "ProductType": "Instrument", "BrandName": "Urisys® 1100 analyzer", "ProductNameAddition": "", "RegulatoryDisclaimer1": "For in vitro diagnostic use.", "DisclaimerGroup1": "IVD", "RegulatoryDisclaimer2": null, "DisclaimerGroup2": null, "RegulatoryDisclaimer3": null, "SampleType": [ ], "LicenseDisclaimers": [ ], "RelatedLinks": "", "Clone": "", "ControlTissue": [ "" ], "ISOtypes": "", "Species": [ "" ], "StainLocalization": [ "" ], "ProductNameGlobal": "URISYS 1100" }, "ProductImageDetails": { "ImagePath": "https://pim-media.roche.com/Images/Urisys1100.jpg", "ImageType": "Image main" }, "Product2Taxonomy": { "Product2TaxonomyReferences": [ { "StructureSystemIdentifier": "1", "StructureSystemName": "GPCH", "NodeID": "83", "StructureNodeStatus": "", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Family", "StructureSystemName": "Product Families", "NodeID": "390", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urisys" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Product_Types", "StructureSystemName": "Product Types", "NodeID": "10-000-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Analyzer Instruments and Systems" }, { "StructureSystemIdentifier": "Lab_Type", "StructureSystemName": "Lab Types", "NodeID": "110-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Point of Care Testing" }, { "StructureSystemIdentifier": "Product_Solutions", "StructureSystemName": "Product Solutions", "NodeID": "120", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis" }, { "StructureSystemIdentifier": "Applications", "StructureSystemName": "Applications", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "OWP_Techniques", "StructureSystemName": "Techniques", "NodeID": "050-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Urinalysis" }, { "StructureSystemIdentifier": "Pathogens", "StructureSystemName": "Pathogens", "NodeID": "99-00-00", "StructureNodeStatus": "invalid", "NodeName": "" }, { "StructureSystemIdentifier": "Disease_Areas", "StructureSystemName": "Disease Areas", "NodeID": "34-00-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Renal disease" }, { "StructureSystemIdentifier": "Health_Topics", "StructureSystemName": "Health Topics", "NodeID": "11-00-00", "StructureNodeStatus": "valid", "NodeName": "Critical Care" } ] }, "Product2Materials": { "P2MaterialReferences": [ { "MaterialNum": "03617548001", "MaterialDescription": "Urisys 1100 Kit, EN, ES, PT", "RegisteredProductName": "Urisys® 1100 analyzer", "GTIN": "04015630005963", "ProductCategoryText": "Instruments", "OldMaterialNumber": "", "PackSizePIM360": "Not Available", "PackSizeDescPIM360": "Not Available", "MaterialAnnotation": "", "ReadyForUse": "", "OrderInformation": "" } ] }, "Product2Products": { "Product2ProductReference": [ ] }, "ProductSpec": [ { "ProductSpecVariant": { "Chapters": [ { "Name": "Intended Use", "Value": "Urisys® 1100, Roche Diagnostics'in Combur10 Test®UX idrar testi striplerini okumak ve değerlendirmek üzere tasarlanmış bir reflektans fotometredir. Stripleri standart koşullarda okur, sonuçları belleğe kaydeder ve kendi yerleşik yazıcısı ve/veya arayüz aracılığıyla sonuçların çıktısını verir.

Urisys® 1100, kalifiye doktorlar ve laboratuvar personeli tarafından İn Vitro Tanı (IVD) amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.
Kişisel kullanıma yönelik değildir.
Cihaz, hasta başında test amaçlı cihazdır.", "Language": "tr", "Country": "XG", "Code": "Intended Use" }, { "Name": "Specification", "Value": " 
 
Workloads10 – 50 samples per day
ThroughputApprox. 50 test strips/hour
ResistantCombur-Test® strip is virtually resistant to ascorbic acid interference and provides reliable result largely unaffected by ascorbic acid in the sample.2
CalibrationControl-Test M for weekly calibration
Test stripsCombur 10 Test® UX
Memory capacity100 results
PrinterThermal printer
ConnectivityConnectivity to the cobas POC IT solution

2. Combur10 Test UX strip, M. S., 2018. eLabDoc. [Online] Available at: https://dialog1.roche.com.", "Language": "en", "Country": "XG", "Code": "Specification" } ] } } ] }

Urisys® 1100 analizörü

IVD For in vitro diagnostic use.
Urisys®  1100 analizörü görseli