COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi, v2.0 ürün görseli

Çift hedef yaklaşımıyla saptama

Çift hedefli COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi, v2.0, HIV-1 viral yük sonuçlarını sağlar ve hastalık ve hasta yönetimini destekler.

HIV-1 genomunun yüksek düzeyde korunan ve mutasyon veya uyumsuzluk olasılığını dengelemek için ilaç baskısına tabi olmayan iki bölgesini hedefleyen insan plazmasındaki HIV-1 RNA'nın ölçülmesine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir.

Özellikler

 

 • HIV-1 genomunun mutasyonların meydana gelebileceği, seçici ilaç baskısına tabi olmayan iki benzersiz bölgesini (gag ve LTR) hedefler 
 • AmpErase enzimleri numuneler veya laboratuvarlar arasında çapraz kontaminasyon riskini azaltır
 • Eksik ölçümü önlemek için HIV-1 varyantlarını saptar
 • Çift hedefli bir test ile HIV-1 RNA'sının ölçülmesi, hasta yönetimi için optimum tedavi kararlarının alınmasına katkıda bulunur

COBAS® AmpliPrep/COBAS®  TaqMan® HIV-1 Testi, versiyon 2.0 (v2.0), otomatik numune işleme için COBAS® AmpliPrep Cihazını ve otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® Analizörünü veya COBAS® TaqMan® 48 Analizörünü kullanarak insan plazmasında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 1 (HIV-1) RNA'sının ölçülmesine yönelik olarak tasarlanmış bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir. Bu test, 20 – 10,000,000 kopya/mL (33 ila 1.67 x 107 Uluslararası Birim [IU]/mL) aralığında HIV-1 RNA'yı ölçebilir. HIV-1 RNA'sının bir kopyası, Nükleik Asit Tabanlı Teknikler (NAT) için DSÖ 1. HIV-1 RNA Uluslararası Standardına (NIBSC 97/656) göre 1.67 IU'ya eşdeğerdir.

Bu test, HIV-1 grup M ve HIV-1 grup O ile enfekte hastaların yönetiminde klinik tabloyla ve hastalık progresyonunun diğer laboratuvar belirteçleriyle birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu test, başlangıç HIV-1 RNA düzeyini ölçerek hasta prognozunu değerlendirmek veya antiretroviral tedavi sırasında EDTA'lı plazma HIV-1 RNA düzeylerindeki değişiklikleri ölçerek antiretroviral tedavinin etkilerini izlemek için kullanılabilir.

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi v2.0, kandaki veya kan ürünlerindeki HIV-1 varlığı için bir tarama testi olarak ya da HIV-1 enfeksiyonu varlığını doğrulamak amacıyla bir diagnostik test olarak kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

Performans

 • Numune türü

  EDTA'lı plazma

 • Numune işleme hacmi

  1000 µL

 • Analitik duyarlılık (LoD isabet oranı ≥% 95)

  20 HIV-1 RNA kopya/mL

 • Doğrusal aralık

  20 – 1 x 107 HIV-1 RNA kopya/mL

 • Özgüllük

  %100

 • Saptanan genotipler

  HIV-1 Grup M alt tipleri A-H, Grup O