cobas® CT/NG

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) saptanması

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) oranlarında artış gözlemlenen bu dönemde, CT/NG Testine yönelik artan talebi karşılayabilmek için cobas® CT/NG test çözümleri sunar, daha iyi hasta bakım kararları için bilgi sağlar ve değişen iş üretimi ve iş akışı gerekliliklerini destekleyebilecek nitelikte esnekliğe imkan tanır.

Özellikler ve avantajlar

Test performansı
 
  • Çift Hedef yaklaşımı, C. trachomatis'in hem genomik hem kriptik plazmid DNA'snın cobas® CT/NG'si için daha iyi duyarlılık için nvCT suşlarının dahil edilmesini sağlar.
  • Yüksek düzeyde korunmuş doğrudan tekrar bölgesini (DR9) ve korunmuş bir dizi varyantını hedefleyen iki primer seti kullanımı, N. gonorrhoeae'nin hem  doğal tiplerini hem de varyant versiyonlarını amplifiye eder ve saptar.

 

Gelişmiş hasta bakımı kararları için bilgi
 
  • Çalışmalar enfeksiyonların %50'ye kadar büyük bir bölümünün, hastaların yalnızca geleneksel ürogenital numuneler kullanılarak test edildiği yüksek riskli erkek popülasyonlarında gözden kaçabileceğini göstermiştir.1
  • cobas® CT/NG, anorektal ve orofaringeal sürüntü numuneleriyle birlikte kullanım için valide edilmiştir ve laboratuvarların daha yüksek bir güvenle ekstragenital numunelerde enfeksiyon testi yapmasına olanak sağlar.

 

Değişen iş üretimi ve iş akışı gerekliliklerini karşılamak için esneklik
 
  • CT/NG için yüksek iş üretimli moleküler test.
  • 5.670 CT/NG Testine kadar cihaz üzeri kapasite ve 90 gün cihaz üzeri stabilite.
  • Karma test istekleri için ön sınıflandırma gerekmeksizin sürekli numune yükleme.
  • Aynı hasta numunesinden birden çok testin eş zamanlı olarak işlenmesi.

Chlamydia trachomatis

RMD_Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoea

RMD_ Neisseria gonorrhoea

Kullanım amacı

 

cobas® 5800/6800/8800 sistemlerinde kullanıma yönelik cobas® CT/NG; tümü  cobas® PCR Ortamı (Roche Molecular Systems, Inc.) içinde alınmış olmak ve servikal numuneler ise PreservCyt® Solüsyonu içinde alınmış olmak üzere, erkek ve kadın idrarında, klinisyen talimatına göre hasta tarafından alınan vajinal sürüntü numunelerinde, klinisyen tarafından alınan vajinal sürüntü numunelerinde, endoservikal sürüntü numunelerinde, orofaringeal (boğaz) ve anorektal sürüntü numunelerinde Chlamydia trachomatis (CT) ve/veya Neisseria gonorrhoeae (NG) DNA'sının doğrudan saptanmasına yönelik, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan otomatik, kalitatif bir in vitro diagnostik testidir. Bu test hem semptomatik hem de asemptomatik kişilerde klamidyal ve gonokokal hastalıkların tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir.

Ruhsat durumu

CE-IVD

US-IVD

İlgili sistemler

cobas® 6800 Sistemi

cobas® 6800 Sistemi

IVD uygulamalar için test deneyiminizi dönüştürün—çalışma başına sadece 2 basit kullanıcı müdahalesi gerektirir ve 8 saate kadar refakatsiz süre sağlar.

Daha fazla bilgi
cobas® 8800 Sistemi

cobas® 8800 Sistemi

Minimum operatör müdahalesiyle yüksek iş hacimli uygulamaların geleceğinde devrim yaratıyor. 

Daha fazla bilgi