cobas® Influenza A/B & RSV Testi

cobas® Influenza A/B ve RSV Testi ürün görseli

Influenza A/B ve RSV testi

Gençler ve yaşlılar, respiratuar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonuna karşı özellikle duyarlıdır. Bu virüs, 4 yaşından küçük çocuklarda alt solunum yolu hastalığının en önde gelen nedenidir ve global olarak neredeyse tüm çocuklar iki yaşına kadar bu virüsle tanışmaktadır. Diğer taraftan, RSV 65 yaş üstü yetişkinlerde de yaygındır ve ciddi enfeksiyon riski yaşla birlikte artmaktadır.2

cobas® Influenza A/B & RSV'den alınan sonuçlar, enfeksiyon yönetimi ve kontrolü için klinik yanıtlar açısından veriler sağlar.

cobas® Liat® sisteminde kullanıma yönelik cobas® Influenza A/B & RSV Nükleik asit testi; Influenza A, Influenza B ve RSV'yi 20 dakika içinde saptayan ve ayırt eden gerçek zamanlı bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir.

cobas® Influenza A/B & RSV'nin performansı
İnfluenza - Grafikler

Kullanım amacı

 

cobas® Liat® sisteminde kullanıma yönelik cobas® Influenza A/B ve RSV Nükleik asit testi; klinik ve epidemiyolojik risk faktörleriyle birlikte solunum enfeksiyonu belirti ve semptomlarını gösteren hastalardan alınmış nazofaringeal sürüntü örneklerinde Influenza A virüsü, Influenza B virüsü ve respiratuar sinsityal virüs (RSV) RNA'sının in vitro kalitatif olarak hızlı bir şekilde saptanmasına ve ayırt edilmesine yönelik bir otomatik multiplex gerçek zamanlı RT-PCR testidir. Bu test; insanlarda Influenza A, Influenza B ve RSV'nin ayırıcı tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir ve Influenza C'yi saptamak üzere tasarlanmamıştır.

Ruhsat durumu

CE-IVD

Kaynaklar

 

  1. Collins PL and Grahm BS. Viral and host factors in human respiratory syncytial virus pathogenesis. J. Virol. 2008:82(5);2040-2055.
  2. Falsey AR, Hennessey PA, Formica MA, Cox C, Walsh EE. Respiratory Syncytial Virus Infection in Elderly and High-Risk Adults.  NEJM. 2005:352(17);1749-59. 
  3. cobas® İnfluenza A/B & RSV [prospektüs]. Pleasanton, CA: Roche Molecular Systems, Inc., 2016.