cobas® Influenza A/B Testi

cobas® İnfluenza A/B Testi ürün görseli

Influenza tanısı

Influenza her yıl yetişkinlerin %5-10'unu, çocukların %20-30'unu etkilemektedir.1 İster tipik bir grip mevsiminde veya ister en kötü durum senaryosunda pandemi şeklinde cereyan eden bir hastalık olsun, influenza A ve B testleri ve taraması hastaların korunmasına yardımcı olabilir.

Bir multiplex gerçek zamanlı PCR testi olan cobas® Influenza A/B hem influenza A'yı hem de influenza B'yi ~20 dakika içinde ayırıcı olarak saptar.

cobas® Influenza A/B'nin performansı

İnfluenza grafikleri

Kullanım amacı

 

cobas® Liat® sisteminde kullanıma yönelik cobas® Influenza A/B nükleik asit testi; klinik ve epidemiyolojik risk faktörleriyle birlikte solunum enfeksiyonu belirti ve semptomlarını gösteren hastalardan alınmış nazofaringeal sürüntü örneklerinde Influenza A virüsü, Influenza B virüsü RNA'sının in vitro kalitatif olarak hızlı bir şekilde saptanmasına ve ayırt edilmesine yönelik bir otomatik multiplex gerçek zamanlı RT-PCR testidir.

Bu test; insanlarda Influenza A ve Influenza B'nin ayırıcı tanısında yardımcı olarak kullanıma yöneliktir ve Influenza C'yi saptamak üzere tasarlanmamıştır.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD

Kaynaklar

 

  1. Dünya Sağlık Örgütü. Vaccines against influenza. WHO position paper – Kasım 2012 Weekly Epidemiol Record. 2012;87(47):461–76. 
  2. cobas® Influenza A/B [prospektüs]. Pleasanton, CA: Roche Molecular Systems, Inc., 2015. 

İlgili sistemler

cobas® Liat® Sisteminin görseli

cobas® Liat® Sistemi

cobas® Liat®  sistemi; doktor klinikleri, eczaneler vb. hasta başı* ortamlarında talep üzerine test için tasarlanmış hızlı, kullanımı kolay, kompakt bir PCR sistemidir...

Daha fazla bilgi